Genderverdeling Europarlementariërs: 2024

Het Europees Parlement zal de resultaten van de Europese verkiezingen van 2024 op 9 juni 2024 publiceren per lidstaat, evenals een voorspelling van de samenstelling. Met inachtneming van de nationale kieswetten zal het bureau Verian in opdracht van het Parlement voorspellingen doen over de zetelverdeling op EU- en nationaal niveau. Het Europese overzicht is beschikbaar om 20:15 uur GMT+2, en zal een eerste algemene indruk geven met globale cijfers voor de politieke fracties op basis van de structuur van het uittredende Parlement. Nationale partijen die momenteel niet zijn vertegenwoordigd in het Europees Parlement worden ingedeeld bij een politieke fractie als ze officieel bij die fractie zijn aangesloten of als volwaardig lid van een Europese politieke partij, geregistreerd bij de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen. De beschikbare gegevens zullen worden weergeven naarmate de stemmingen in de lidstaten eindigen. De voorspellingen worden geactualiseerd totdat in alle lidstaten de stembureaus zijn gesloten en de definitieve resultaten zijn gepubliceerd door de nationale verkiezingsautoriteiten.

Bovendien worden vanaf 18:00 GMT+2 en voor de landen waar het stemmen reeds is afgelopen, op nationale pagina’s de schattingen getoond per nationale partijen en politieke fracties, net als de verdeling van nationale partijen en politieke fracties in percentages en zetels, evenals opkomstcijfers zoals bekendgemaakt door de nationale verkiezingsautoriteiten.

Wat is een “voorspelling”? De voorspelling van de samenstelling van het Europees Parlement is een schatting van zijn samenstelling als resultaat van de verkiezingen. Vanwege de uiteenlopende stemtijden in de EU-landen, zal iedere voorspelling op verkiezingsavond zijn gebaseerd op een combinatie van beschikbare gegevens, van niet-officiële verkiezingsgegevens zoals exit polls of schattingen gepubliceerd in de lidstaten van officiële nationale verkiezingsresultaten. Gegevens, onafhankelijk van hun categorie, zullen worden gepubliceerd voor lidstaten wanneer het stemmen daar is beëindigd. Verian, het bureau dat voor het Parlement de cijfers publiceert, wijst de nationale resultaten toe binnen de actuele politieke fracties op basis van de kieswet van ieder land, en levert zodoende een voorspelling van de complete zetelverdeling in het Europees Parlement. Omdat de toekomstige samenstelling van het gekozen Parlement en zijn politieke fracties niet kan worden voorspeld voor de constituerende vergadering, is de voorspelling van de samenstelling van het Parlement gebaseerd op de structuur van het uittredende Parlement.

Waar staat “overige” voor? De voorspelling van de samenstelling van het Parlement is gebaseerd op de structuur van het uittredende Parlement en zijn politieke fracties, zonder vooruit te kijken naar de samenstelling van het volgende Parlement bij zijn constituerende vergadering. Nationale partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in het Parlement zullen in dezelfde politieke fractie worden geplaatst als waarin ze zitting hebben in het uittredende Parlement. Nationale partijen die momenteel niet zijn vertegenwoordigd in het Europees Parlement worden ingedeeld bij een politieke fractie als ze officieel bij die fractie zijn aangesloten of als volwaardig lid van een Europese politieke partij, geregistreerd bij de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen. Nationale partijen die momenteel noch zijn vertegenwoordigd in het Europees Parlement, noch enige officiële affiliatie hebben met een Europese politieke partij of politieke fractie worden getoond in de categorie “overige”, zonder rekening te houden met hun eventuele politieke oriëntatie. Omdat we niet vooraf kunnen beoordelen bij welke fractie ze zich zullen aansluiten, is deze categorie evenwichtig verdeeld tussen de linker- en rechterkant van het Parlement in de grafische voorstelling van de totale zetelverdeling.


Ontdek hoe de Europese verkiezingen werken