12/06/2024 - 11:28
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи и държави - 2024-2029 r.
Предварителни резултати

Държава Брой места
Австрия
Австрия:

5

Австрия:

5

Австрия:

2

Австрия:

2

Австрия:

6

20
Белгия
Белгия:

4

Белгия:

4

Белгия:

4

Белгия:

2

Белгия:

3

Белгия:

3

Белгия:

2

22
България
България:

6

България:

2

България:

5

България:

4

17
Германия
Германия:

30

Германия:

14

Германия:

8

Германия:

16

Германия:

4

Германия:

17

Германия:

7

96
Гърция
Гърция:

7

Гърция:

3

Гърция:

2

Гърция:

4

Гърция:

2

Гърция:

3

21
Дания
Дания:

2

Дания:

3

Дания:

4

Дания:

3

Дания:

1

Дания:

1

Дания:

1

15
Естония
Естония:

2

Естония:

2

Естония:

2

Естония:

1

7
Ирландия
Ирландия:

3

Ирландия:

3

Ирландия:

1

Ирландия:

3

Ирландия:

4

14
Испания
Испания:

22

Испания:

20

Испания:

1

Испания:

4

Испания:

6

Испания:

3

Испания:

1

Испания:

4

61
Италия
Италия:

9

Италия:

21

Италия:

3

Италия:

24

Италия:

8

Италия:

8

Италия:

3

76
Кипър
Кипър:

2

Кипър:

1

Кипър:

1

Кипър:

2

6
Латвия
Латвия:

2

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

2

Латвия:

2

9
Литва
Литва:

3

Литва:

2

Литва:

2

Литва:

2

Литва:

1

Литва:

1

11
Люксембург
Люксембург:

2

Люксембург:

1

Люксембург:

1

Люксембург:

1

Люксембург:

1

6
Малта
Малта:

3

Малта:

3

6
Нидерландия
Нидерландия:

6

Нидерландия:

4

Нидерландия:

7

Нидерландия:

4

Нидерландия:

1

Нидерландия:

6

Нидерландия:

1

Нидерландия:

2

31
Полша
Полша:

23

Полша:

3

Полша:

1

Полша:

20

Полша:

6

53
Португалия
Португалия:

7

Португалия:

8

Португалия:

2

Португалия:

2

Португалия:

2

21
Румъния
Румъния:

11

Румъния:

11

Румъния:

2

Румъния:

1

Румъния:

1

Румъния:

7

33
Словакия
Словакия:

1

Словакия:

6

Словакия:

7

Словакия:

1

15
Словения
Словения:

5

Словения:

1

Словения:

2

Словения:

1

9
Унгария
Унгария:

8

Унгария:

2

Унгария:

10

Унгария:

1

21
Финландия
Финландия:

4

Финландия:

2

Финландия:

3

Финландия:

2

Финландия:

1

Финландия:

3

15
Франция
Франция:

6

Франция:

13

Франция:

13

Франция:

5

Франция:

5

Франция:

30

Франция:

9

81
Хърватия
Хърватия:

6

Хърватия:

4

Хърватия:

1

Хърватия:

1

12
Чехия
Чехия:

5

Чехия:

7

Чехия:

1

Чехия:

3

Чехия:

1

Чехия:

1

Чехия:

3

21
Швеция
Швеция:

5

Швеция:

5

Швеция:

3

Швеция:

3

Швеция:

3

Швеция:

2

21
Европейски съюз
Европейски съюз:

189

Европейски съюз:

135

Европейски съюз:

79

Европейски съюз:

53

Европейски съюз:

73

Европейски съюз:

58

Европейски съюз:

36

Европейски съюз:

45

Европейски съюз:

52

720
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
ЕНП
S&D
Renew Europe
Зелените/ECA
ЕКР
ID
The Left
НЧ
Други членове
Общо места
Австрия AT 5 5 2 2 6 20
Белгия BE 4 4 4 2 3 3 2 22
България BG 6 2 5 4 17
Германия DE 30 14 8 16 4 17 7 96
Гърция EL 7 3 2 4 2 3 21
Дания DK 2 3 4 3 1 1 1 15
Естония EE 2 2 2 1 7
Ирландия IE 3 3 1 3 4 14
Испания ES 22 20 1 4 6 3 1 4 61
Италия IT 9 21 3 24 8 8 3 76
Кипър CY 2 1 1 2 6
Латвия LV 2 1 1 1 2 2 9
Литва LT 3 2 2 2 1 1 11
Люксембург LU 2 1 1 1 1 6
Малта MT 3 3 6
Нидерландия NL 6 4 7 4 1 6 1 2 31
Полша PL 23 3 1 20 6 53
Португалия PT 7 8 2 2 2 21
Румъния RO 11 11 2 1 1 7 33
Словакия SK 1 6 7 1 15
Словения SI 5 1 2 1 9
Унгария HU 8 2 10 1 21
Финландия FI 4 2 3 2 1 3 15
Франция FR 6 13 13 5 5 30 9 81
Хърватия HR 6 4 1 1 12
Чехия CZ 5 7 1 3 1 1 3 21
Швеция SE 5 5 3 3 3 2 21
Европейски съюз ЕС 189 135 79 53 73 58 36 45 52 720

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 2024-2029 r.
Предварителни резултати

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент