Vyváženosť pohlaví poslancov EP: 2024

Európsky parlament zverejní výsledky volieb do EP v roku 2024 podľa jednotlivých členských štátov, ako aj prognózu svojho zloženia 9. júna 2024. Dodávateľ služieb Parlamentu, spoločnosť Verian, v plnom súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa volieb vypracuje prognózu počtu kresiel na úrovni EÚ a členských štátov. Od 20:15 UTC+2 bude k dispozícii európsky prehľad, ktorý poskytne prvú celkovú prognózu s celkovými údajmi o politických skupinách na základe štruktúry Parlamentu, ktorého volebné obdobie sa končí. Vnútroštátne strany, ktoré v súčasnosti nie sú zastúpené v Európskom parlamente, budú pridružené k politickej skupine, ak sú k tejto skupine oficiálne pridružené alebo sú riadnymi členmi európskej politickej strany, ktorá je registrovaná Úradom pre európske politické strany a európske politické nadácie. Budeme zobrazovať dostupné údaje tak, ako bude postupne končiť hlasovanie v členských štátoch. Táto prognóza sa bude aktualizovať dovtedy, kým všetky členské štáty neukončia hlasovanie a vnútroštátne volebné orgány neuverejnia konečné výsledky.

Okrem toho budú od 18:00 UTC+2 v prípade krajín, v ktorých sa hlasovanie už skončilo, stránky zobrazovať odhady podľa vnútroštátnych strán a politických skupín, rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín podľa percent a počtu kresiel, ako aj údaje o volebnej účasti tak, ako ich oznámia vnútroštátne volebné orgány.

Čo je to „prognóza“? Prognóza Európskeho parlamentu je odhad jeho zloženia vyplývajúceho z volieb. Kvôli rôznym termínom volieb v krajinách EÚ bude každá prognóza počas volebnej noci vychádzať z kombinácie dostupných údajov, od neoficiálnych údajov o voľbách, ako sú povolebné prieskumy alebo odhady zverejnené v členských štátoch, až po oficiálne výsledky vnútroštátnych volieb. Údaje o členských štátoch budú zverejnené bez ohľadu na kategóriu až po skončení hlasovania v danom štáte. Spoločnosť Verian, zmluvný partner Parlamentu pre voľby, rozdelí vnútroštátne výsledky v rámci súčasných politických skupín na základe volebného zákona každej krajiny a vytvorí prognózu celkového rozdelenia kresiel v Európskom parlamente. Keďže budúce zloženie Európskeho parlamentu a jeho politických skupín nemožno predvídať pred ustanovujúcou schôdzou, prognóza jeho zloženia vychádza zo štruktúry EP, ktorého volebné obdobie sa končí.

Čo vyjadruje slovo „iné“? Prognóza zloženia Európskeho parlamentu vychádza zo štruktúry EP, ktorého volebné obdobie sa končí, a jeho politických skupín bez ohľadu na budúce zloženie Parlamentu v čase ustanovujúcej schôdze. Vnútroštátne strany, ktoré sú v súčasnosti zastúpené v Parlamente, budú zaradené do tej istej politickej skupiny, v akej pôsobili počas končiaceho sa volebného obdobia. Vnútroštátne strany, ktoré v súčasnosti nie sú zastúpené v Európskom parlamente, budú pridružené k politickej skupine, ak sú k tejto skupine oficiálne pridružené alebo sú riadnymi členmi európskej politickej strany, ktorá je registrovaná Úradom pre európske politické strany a európske politické nadácie. Vnútroštátne strany, ktoré nie sú v súčasnosti zastúpené v Európskom parlamente ani nie sú riadnymi členmi európskej politickej strany alebo politickej skupiny, budú uvedené v kategórii „iné“ bez ohľadu na ich politickú orientáciu. Keďže nevieme predvídať, ku ktorým skupinám budú pridružené, táto kategória je pri grafickom znázornení celkovej prognózy kresiel rovnomerne rozdelená medzi ľavú a pravú stranu rokovacej sály.


Zistite, ako prebiehajú európske voľby