Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави - 1989 Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Държава Жени Мъже
Европейски съюз EU 19% 81%
Белгия BE 17% 83%
Дания DK 38% 62%
Германия DE 31% 69%
Ирландия IE 7% 93%
Франция FR 23% 77%
Италия IT 12% 88%
Люксембург LU 50% 50%
Нидерландия NL 28% 72%
Обединено кралство UK 15% 85%
Гърция EL 4% 96%
Испания ES 15% 85%
Португалия PT 13% 87%

Източник: Европейски парламент


Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%

Източник: Европейски парламент