11/06/2024 - 15:52
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии - 2024-2029 r. Словения - Предварителни резултати

Процент от гласовете

Диаграма

Национални партии


 • SDS - Slovenska demokratska stranka
 • Svoboda! - Gibanje Svoboda
 • Vesna - Vesna - zelena stranka
 • SD - Socialni demokrati
 • N.Si - Nova Slovenija – Krščanski demokrati
 • SLS - Slovenska ljudska stranka
 • Levica - Stranka Levica
 • Resni.ca - Državljansko gibanje Resni.ca
 • DeSUS - DD - Coalition DeSUS - DD (Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Dobra država)
 • ZS - Zeleni Slovenije
 • Други партии - Други партии
Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете % от гласовете
SDS - Slovenska demokratska stranka 30,64%
Svoboda! - Gibanje Svoboda 22,16%
Vesna - Vesna - zelena stranka 10,52%
SD - Socialni demokrati 7,74%
N.Si - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 7,66%
SLS - Slovenska ljudska stranka 7,22%
Levica - Stranka Levica 4,75%
Resni.ca - Državljansko gibanje Resni.ca 3,97%
DeSUS - DD - Coalition DeSUS - DD (Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Dobra država) 2,22%
ZS - Zeleni Slovenije 1,59%
Други партии - Други партии 1,53%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

10/06/2024 - 01:07
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи - 2024-2029 r. Словения - Предварителни резултати

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП 5
S&D 1
Renew Europe 2
Зелените/ECA 1

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

10/06/2024 - 01:07
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи - 2024-2029 r. Словения - Предварителни резултати

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии Гласове
ЕНП
S&D
Renew Europe
Зелените/ECA
ЕКР
ID
The Left
НЧ
Други членове
Места
SDS 30,64% 4
Svoboda! 22,16% 2
Vesna 10,52% 1
SD 7,74% 1
N.Si 7,66% 1
SLS 7,22% 0
Levica 4,75% 0
Resni.ca 3,97% 0
DeSUS - DD 2,22% 0
ZS 1,59% 0
Други партии 1,53% 0
100,00% 5 1 2 1 0 0 0 0 0 9

Национални партии

 • SDS - Slovenska demokratska stranka
 • Svoboda! - Gibanje Svoboda
 • Vesna - Vesna - zelena stranka
 • SD - Socialni demokrati
 • N.Si - Nova Slovenija – Krščanski demokrati
 • SLS - Slovenska ljudska stranka
 • Levica - Stranka Levica
 • Resni.ca - Državljansko gibanje Resni.ca
 • DeSUS - DD - Coalition DeSUS - DD (Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Dobra država)
 • ZS - Zeleni Slovenije
 • Други партии - Други партии

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SDS Slovenska demokratska stranka 4
N.Si Nova Slovenija – Krščanski demokrati 1
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Svoboda! Gibanje Svoboda 2
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SD Socialni demokrati 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Vesna Vesna - zelena stranka 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

11/06/2024 - 12:00
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Словения - Предварителни резултати

Диаграма

Национална и европейска избирателна активност по години, в процентни пунктове
Година SI- Словения ЕС - Европейски съюз
2004 28,35% 45,47%
2009 28,37% 42,97%
2014 24,55% 42,61%
2019 28,89% 50,66%
2024 41,45% 51,08%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент