Euroopa Parlamendi liikmete sooline jaotus: 2024

Euroopa Parlament avaldab 2024. aasta valimiste tulemused liikmesriikide kaupa ja parlamendi koosseisu prognoosi 9. juunil 2024. Liikmesriikide valimisseadusi täielikult arvesse võttes koostab parlamendi lepingupartner Verian ELi ja liikmesriikide kohtade prognoosid. Kell 20.15 (GMT+2) avaldatakse esimene üldine prognoos koos fraktsioonide üldarvudega, lähtudes lahkuva parlamendi fraktsioonilisest struktuurist. Liikmesriikide erakonnad, mis ei ole praegu Euroopa Parlamendis esindatud, loetakse fraktsiooni hulka kuuluvaks, kui nad on selle fraktsiooniga ametlikult seotud või on sellise Euroopa tasandi erakonna täisliikmed, mis on registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ametis. Andmed avaldatakse järk-järgult vastavalt sellele, kuidas hääletamine liikmesriikides lõpule jõuab. Prognoosi ajakohastatakse, kuni kõigis liikmesriikides on hääletamine lõppenud ja riiklikud valimiskomisjonid on avaldanud lõpptulemused.

Lisaks on iga liikmesriigi kohta oma veebileht, kus avaldatakse alates kella 18.00 (GMT+2), kui hääletamine on selles riigis lõppenud, riigi valimistulemuste prognoosid erakondade ja fraktsioonide kaupa protsentides ja saadud parlamendikohtade lõikes, samuti valimisaktiivsuse andmed, mille on teatavaks teinud riigi valimiskomisjon.

Mida tähendab „prognoos”? Prognoosis esitatakse Euroopa Parlamendi eeldatav koosseis pärast valimisi. Kuna ELi riikides hääletatakse eri kellaaegadel, põhineb valimisõhtu prognoos mitmesugustel kättesaadavatel andmetel alates mitteametlikest valimistulemustest (sealhulgas lävepakuküsitlused ja liikmesriikides avaldatud prognoosid) kuni ametlike valimistulemusteni. Ühtegi liiki andmeid ei avaldata enne, kui liikmesriigis on hääletamine lõppenud. Euroopa Parlamendi lepingupartner Verian jaotab liikmesriikide tulemused praeguste fraktsioonide vahel, lähtudes iga riigi valimisseadusest, ja esitab prognoosi kohtade täieliku jaotuse kohta Euroopa Parlamendis. Kuna valitava Euroopa Parlamendi koosseis ja fraktsioonid ei selgu enne avaistungit, põhineb parlamendi koosseisu prognoos ametist lahkuva parlamendi struktuuril.

Mida tähendab „muud erakonnad”? Parlamendi koosseisu prognoos põhineb ametist lahkuva parlamendi ja selle fraktsioonide struktuuril, mis võib aga parlamendi järgmise koosseisu avaistungi ajaks muutuda. Praegu parlamendis esindatud liikmesriikide erakonnad paigutatakse samasse fraktsiooni, kuhu nad kuulusid ametist lahkuva parlamendi ametiajal. Liikmesriikide erakonnad, mis ei ole praegu Euroopa Parlamendis esindatud, loetakse fraktsiooni hulka kuuluvaks, kui nad on selle fraktsiooniga ametlikult seotud või on sellise Euroopa tasandi erakonna täisliikmed, mis on registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ametis. Liikmesriikide erakonnad, mis ei ole praegu Euroopa Parlamendis esindatud ega ole ametlikult seotud tunnustatud Euroopa tasandi erakonnaga, paigutuvad kategooriasse „muud erakonnad“, ilma et see näitaks nende poliitilist suunitlust. Kuna ei ole võimalik kindlaks teha, millistesse fraktsioonidesse nad kuuluma hakkavad, jaotatakse selle kategooria hääled graafikul võrdselt istungisaali vasaku ja parema poole vahel.


Vaata, kuidas Euroopa Parlamendi valimised toimuvad