10/06/2024 - 00:17
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии - 2024-2029 r. Естония - Предварителни резултати

Процент от гласовете

Диаграма

Национални партии


 • Isamaa - Isamaa Erakond
 • SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 • ER - Eesti Reformierakond
 • EKRE - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
 • KE - Eesti Keskerakond
 • EP - Erakond Parempoolsed
 • KOOS - KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele
 • E200 - Erakond Eesti 200
 • EER - Erakond Eestimaa Rohelised
 • Други партии - Други партии
Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете % от гласовете
Isamaa - Isamaa Erakond 21,50%
SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19,30%
ER - Eesti Reformierakond 17,90%
EKRE - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 14,90%
KE - Eesti Keskerakond 12,40%
EP - Erakond Parempoolsed 6,80%
KOOS - KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele 3,10%
E200 - Erakond Eesti 200 2,60%
EER - Erakond Eestimaa Rohelised 0,60%
Други партии - Други партии 0,90%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

09/06/2024 - 23:25
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи - 2024-2029 r. Естония - Предварителни резултати

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП 2
S&D 2
Renew Europe 2
ID 1

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

09/06/2024 - 23:25
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи - 2024-2029 r. Естония - Предварителни резултати

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии Гласове
ЕНП
S&D
Renew Europe
Зелените/ECA
ЕКР
ID
The Left
НЧ
Други членове
Места
Isamaa 21,50% 2
SDE 19,30% 2
ER 17,90% 1
EKRE 14,90% 1
KE 12,40% 1
EP 6,80% 0
KOOS 3,10% 0
E200 2,60% 0
EER 0,60% 0
Други партии 0,90% 0
100,00% 2 2 2 0 0 1 0 0 0 7

Национални партии

 • Isamaa - Isamaa Erakond
 • SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 • ER - Eesti Reformierakond
 • EKRE - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
 • KE - Eesti Keskerakond
 • EP - Erakond Parempoolsed
 • KOOS - KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele
 • E200 - Erakond Eesti 200
 • EER - Erakond Eestimaa Rohelised
 • Други партии - Други партии

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Isamaa Isamaa Erakond 2
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SDE Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ER Eesti Reformierakond 1
KE Eesti Keskerakond 1
ID - Група "Идентичност и демокрация" 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

12/06/2024 - 11:28
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Естония - Предварителни резултати

Диаграма

Национална и европейска избирателна активност по години, в процентни пунктове
Година EE- Естония ЕС - Европейски съюз
2004 26,83% 45,47%
2009 43,90% 42,97%
2014 36,52% 42,61%
2019 37,60% 50,66%
2024 37,60% 51,08%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент