EP narių lyčių pusiausvyra: 2024

Europos Parlamentas paskelbs 2024 m. Europos Parlamento rinkimų kiekvienoje valstybėje narėje rezultatus, taip pat 2024 m. birželio 9 d. jo sudėties projekciją. Laikydamasis nacionalinių rinkimų įstatymų, Parlamento rangovas „Verian“ nustatys ES ir nacionalinių vietų projekcijas. Europos Parlamento rinkimų apžvalga, prieinama nuo 20.15 val. (GMT+2), pateiks pirmąją bendrą projekciją, kurioje bus pateikiami bendri politinių frakcijų skaičiai, remiantis kadenciją baigiančio Parlamento sudėtimi. Šiuo metu Europos Parlamente neatstovaujamos nacionalinės partijos bus priskirtos politinei frakcijai, jei jos oficialiai priklauso tai frakcijai arba yra Europos politinės partijos, įregistruotos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijoje, tikrosios narės. Valstybėse narėse baigiantis balsavimui rodysime prieinamus duomenis. Projekcija bus naujinama, kol balsavimas baigsis visose valstybėse narėse ir nacionalinės rinkimų institucijos paskelbs galutinius rezultatus.

Be to, nuo 18.00 val. (GMT+2) ir tų valstybių, kur balsavimas jau baigėsi, nacionaliniuose puslapiuose bus pateikiamos rinkimų rezultatų prognozės pagal nacionalines partijas ir politines frakcijas, nacionalinių partijų ir politinių frakcijų paskirstymas procentinėmis dalimis ir vietomis bei rinkėjų aktyvumo duomenys, paskelbti nacionalinių rinkimų institucijų.

Kas yra „projekcija“? Europos Parlamento projekcija yra jo sudėties apytikris skaičiavimas remiantis rinkimais. Dėl skirtingo balsavimo laiko ES šalyse kiekviena projekcija rinkimų nakties metu bus paremta prieinamų duomenų, nuo neoficialių rinkimų duomenų, pvz., apklausų po rinkimų ar valstybėse narėse paskelbtų apytikrių rezultatų, iki oficialių nacionalinių rinkimų duomenų, deriniu. Nepriklausomai nuo kategorijos, valstybių narių duomenys bus paskelbti tik pasibaigus balsavimui toje valstybėje. Parlamento subrangovas rinkimams „Verian“ paskirsto nacionalinius rezultatus pagal dabartines politines frakcijas, remdamasis kiekvienos šalies rinkimų įstatymais, ir pateikia visų vietų Europos Parlamente pasiskirstymo projekciją. Kadangi būsimos išrinkto Parlamento ir jo politinių frakcijų sudėties negalima numatyti prieš prasidedant Steigiamajai sesijai, Parlamento sudėties projekcija remiasi kadenciją baigiančio Parlamento sudėtimi.

Ką reiškia „kitos“? Parlamento sudėties projekcija remiasi kadenciją baigiančio Parlamento ir jo politinių frakcijų sudėtimi, nesudarant išankstinės nuomonės apie būsimo Parlamento sudėtį Steigiamosios sesijos metu. Šiuo metu Parlamente atstovaujamos nacionalinės partijos bus priskiriamos į tą pačią politinę frakciją, kuriai jos priklauso kadenciją baigiančiame Parlamente. Šiuo metu Europos Parlamente neatstovaujamos nacionalinės partijos bus priskirtos politinei frakcijai, jei jos oficialiai priklauso tai frakcijai arba yra Europos politinės partijos, įregistruotos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijoje, tikrosios narės. Šiuo metu Europos Parlamente neatstovaujamos partijos, kurios neturi jokių oficialių ryšių su Europos politine partija ar politine frakcija, rodomos kaip „kitos“, nesudarant jokios išankstinės nuomonės apie jų politines pažiūras. Kadangi negalime iš anksto nuspręsti, prie kokios (-ių) frakcijos (-ių) šios partijos prisijungs, grafiniame visų vietų projekcijos vaizde į šią kategoriją patenkančios vietos tolygiai paskirstytos kairiojoje ir dešiniojoje Plenarinių posėdžių salės pusėje.


Sužinokite, kaip vyksta Europos Parlamento rinkimai