Национални резултати Този раздел на уебсайта е посветен на изборните резултати във всички държави членки

Учредително заседание - 23/07/2024

Европейски съюз

Information Icon

Като изберете държава на картата или чрез падащото меню, за всяка държава членка ще намерите:

Като изберете държава, ще можете да намерите за всяка държава членка:

  • Резултати по национални партии
  • Места по политически групи
  • Разбивка по национални партии и политически групи
  • Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент за всички европейски избори
  • Избирателна активност за всички европейски избори (в проценти)
Налични резултати по държави членки
Наличност на резултати по държави членки, вид резултати и време на последната актуализация
Държава Видове резултати Последна актуализация
Австрия Учредително заседание
Белгия Учредително заседание
България Учредително заседание
Германия Учредително заседание
Гърция Учредително заседание
Дания Учредително заседание
Естония Учредително заседание
Ирландия Учредително заседание
Испания Учредително заседание
Италия Учредително заседание
Кипър Учредително заседание
Латвия Учредително заседание
Литва Учредително заседание
Люксембург Учредително заседание
Малта Учредително заседание
Нидерландия Учредително заседание
Полша Учредително заседание
Португалия Учредително заседание
Румъния Учредително заседание
Словакия Учредително заседание
Словения Учредително заседание
Унгария Учредително заседание
Финландия Учредително заседание
Франция Учредително заседание
Хърватия Учредително заседание
Чехия Учредително заседание
Швеция Учредително заседание

Видове резултати:

Приблизителни оценки: Обобщение от Verian на наличните национални прогнозни резултати или данни от проучвания, получени в резултат от изборите и публикувани в дадена държава членка след завършване на гласуването от добре известни и надеждни национални институти за социологически проучвания.

Предварителни резултати: Първоначални резултати, представени от официалния избирателен орган на държавата членка въз основа на процент от преброените гласове.

Окончателни резултати: Резултати, публикувани от официалния избирателен орган на държавата членка след преброяването на всички гласове.

Официални резултати: Окончателни резултати, обявени от официалния избирателен орган на държавата членка и утвърдени от националния законодателен орган.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.