Национални резултати Този раздел на уебсайта е посветен на изборните резултати във всички държави членки

Европейски съюз

Information Icon

Като изберете държава на картата или чрез падащото меню, за всяка държава членка ще намерите:

Като изберете държава, ще можете да намерите за всяка държава членка:

  • Резултати по национални партии
  • Места по политически групи
  • Разбивка по национални партии и политически групи
  • Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент за всички европейски избори
  • Избирателна активност за всички европейски избори (в проценти)
Наличност на резултати по държави членки, вид резултати и време на последната актуализация
Налични резултати по държави членки
Държава Видове резултати Последна актуализация
Австрия Няма данни
Белгия Няма данни
България Няма данни
Германия Няма данни
Гърция Няма данни
Дания Няма данни
Естония Няма данни
Ирландия Няма данни
Испания Няма данни
Италия Няма данни
Кипър Няма данни
Латвия Няма данни
Литва Няма данни
Люксембург Няма данни
Малта Няма данни
Нидерландия Няма данни
Полша Няма данни
Португалия Няма данни
Румъния Няма данни
Словакия Няма данни
Словения Няма данни
Унгария Няма данни
Финландия Няма данни
Франция Няма данни
Хърватия Няма данни
Чехия Няма данни
Швеция Няма данни

Видове резултати:

Приблизителни оценки: Обобщение от Verian на наличните национални прогнозни резултати или данни от проучвания, получени в резултат от изборите и публикувани в дадена държава членка след завършване на гласуването от добре известни и надеждни национални институти за социологически проучвания.

Предварителни резултати: Първоначални резултати, представени от официалния избирателен орган на държавата членка въз основа на процент от преброените гласове.

Окончателни резултати: Резултати, публикувани от официалния избирателен орган на държавата членка след преброяването на всички гласове.

Официални резултати: Окончателни резултати, обявени от официалния избирателен орган на държавата членка и утвърдени от националния законодателен орган.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.