Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави - 2004 Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Държава Жени Мъже
Европейски съюз EU 31% 69%
Белгия BE 33% 67%
Дания DK 43% 57%
Германия DE 33% 67%
Ирландия IE 38% 62%
Франция FR 45% 55%
Италия IT 21% 79%
Люксембург LU 50% 50%
Нидерландия NL 48% 52%
Обединено кралство UK 26% 74%
Гърция EL 29% 71%
Испания ES 25% 75%
Португалия PT 25% 75%
Швеция SE 47% 53%
Австрия AT 28% 72%
Финландия FI 43% 57%
Чехия CZ 21% 79%
Естония EE 50% 50%
Кипър CY 0% 100%
Литва LT 38% 62%
Латвия LV 33% 67%
Унгария HU 37% 63%
Малта MT 0% 100%
Полша PL 15% 85%
Словения SI 43% 57%
Словакия SK 36% 64%
България BG 44% 56%
Румъния RO 29% 71%

Източник: Европейски парламент


Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%

Източник: Европейски парламент