A nemek aránya az EP-képviselők között: 2024

Az Európai Parlament 2024. június 9-én közzéteszi a 2024. évi európai választások eredményeit tagállamonkénti bontásban, a Parlament összetételének előrejelzésével együtt. A parlamenti helyekről szóló uniós és tagállami előrejelzéseket a Parlamenttel szerződésben álló Verian készíti, a tagállami választási törvényeket teljes mértékben figyelembe véve. 20:15 órai kezdettel (GMT+2 időzóna) az európai áttekintés a távozó Parlament szerkezetét alapul véve nyújt átfogó előrejelzést a képviselőcsoportok várható létszámáról. Azon nemzeti pártokat, amelyeknek jelenleg nincsenek képviselői az Európai Parlamentben akkor számítjuk valamely képviselőcsoporthoz, ha hivatalosan csatlakoztak az adott képviselőcsoporthoz, vagy teljes jogú tagok valamely, az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságánál bejegyzett európai politikai pártban. A rendelkezésre álló adatokat folyamatosan hozzuk nyilvánosságra, ahogy a tagállamokban egymás után lezárul a szavazás. Az előrejelzést egészen addig frissítjük, amíg az összes tagállamban le nem zárul a szavazás, és a nemzeti választási hatóságok közzé nem teszik az eredményeket.

Ezenfelül 18:00 órai kezdettel (GMT+2 időzóna) azokra az országokra vonatkozóan, ahol a szavazás már lezárult, a tagállami oldalakon közzétesszük a nemzeti pártok és képviselőcsoportok szerinti előzetes becsléseket, a nemzeti pártok és képviselőcsoportok eredményeit százalékos és képviselői mandátumszám szerinti bontásban, valamint a nemzeti választási hatóságok által közölt részvételi adatokat.

Mit értünk „előrejelzés” alatt? Az előrejelzés az Európai Parlamentnek a választások eredménye alapján kialakult összetételére vonatkozó becslés. Mivel az uniós tagországokban a szavazás különböző időben zajlik, az előrejelzés az elérhető adatok – a nem hivatalos választási adatok, például exit poll adatok vagy a tagállamokban közzétett becslések, illetve a tagállami hivatalos eredmények – ötvözésén alapul. Az egyes tagállamokra vonatkozó, bármelyik kategóriába tartozó adatokat csak akkor tesszük közzé, ha ott a szavazás már lezárult. A Parlamenttel a választások vonatkozásában szerződésben álló Verian a tagállami eredményeket az egyes országok választási törvényeinek megfelelően fordítja képviselői mandátumokra a jelenlegi képviselőcsoportokon belül, így alakítva ki az Európai Parlament teljes összetételének előrejelzését. Mivel az újonnan választott Parlament és a képviselőcsoportok jövőbeli összetétele nem határozható meg az alakuló ülés előtt, a Parlament összetételének előrejelzése a távozó Parlament szerkezetét veszi alapul.

Kik az „egyéb képviselők”? A Parlament összetételének előrejelzése a távozó Parlament és a képviselőcsoportok szerkezetét veszi alapul, de a következő Parlamentnek az alakuló ülésen kialakított összetétele ettől eltérő lehet. A Parlamentben jelenleg képviselt nemzeti pártok képviselői ugyanabba a képviselőcsoportba kerülnek, mint amelyikben a távozó Parlamentben helyet foglaltak. Azon nemzeti pártokat, amelyeknek jelenleg nincsenek képviselői az Európai Parlamentben akkor számítjuk valamely képviselőcsoporthoz, ha hivatalosan csatlakoztak az adott képviselőcsoporthoz, vagy teljes jogú tagok valamely, az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságánál bejegyzett európai politikai pártban. Azon nemzeti pártok képviselői, amelyek jelenleg nem képviseltetik magukat az Európai Parlamentben, és hivatalosan nem tagjai egyik európai politikai pártnak sem, az „egyéb képviselők” kategóriába kerülnek, tekintet nélkül politikai hovatartozásukra. Mivel nem tudjuk előre jelezni, hogy melyik képviselőcsoporthoz fognak csatlakozni, ezt a kategóriát két egyenlő részre osztva ábrázoljuk a mandátumok megoszlását bemutató parlamenti patkó jobb és bal oldalán.


Tudjon meg többet arról, hogyan zajlanak az európai választások