17/06/2024 - 12:52
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии - 2024-2029 r. Нидерландия - Окончателни резултати

Процент от гласовете

Диаграма

Национални партии


 • GL - PvdA - Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA)
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • D66 - Democraten 66
 • BBB - BoerBurgerBeweging
 • Volt - Volt Nederland
 • PvdD - Partij voor de Dieren
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • NSC - Nieuw Sociaal Contract
 • CU - ChristenUnie
 • FvD - Forum voor Democratie
 • SP - Socialistische Partij
 • JA21 - Juiste Antwoord 2021
 • Други партии - Други партии
Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете % от гласовете
GL - PvdA - Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA) 21,10%
PVV - Partij voor de Vrijheid 17,00%
VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 11,30%
CDA - Christen-Democratisch Appèl 9,50%
D66 - Democraten 66 8,40%
BBB - BoerBurgerBeweging 5,40%
Volt - Volt Nederland 5,10%
PvdD - Partij voor de Dieren 4,50%
SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij 3,70%
NSC - Nieuw Sociaal Contract 3,70%
CU - ChristenUnie 2,90%
FvD - Forum voor Democratie 2,50%
SP - Socialistische Partij 2,20%
JA21 - Juiste Antwoord 2021 0,70%
Други партии - Други партии 2,00%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

10/06/2024 - 14:19
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи - 2024-2029 r. Нидерландия - Предварителни резултати

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП 6
S&D 4
Renew Europe 7
Зелените/ECA 4
ЕКР 1
ID 6
The Left 1
Други членове 2

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

10/06/2024 - 14:19
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи - 2024-2029 r. Нидерландия - Предварителни резултати

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии Гласове
ЕНП
S&D
Renew Europe
Зелените/ECA
ЕКР
ID
The Left
НЧ
Други членове
Места
GL - PvdA 21,10% 8
PVV 17,00% 6
VVD 11,30% 4
CDA 9,50% 3
D66 8,40% 3
BBB 5,40% 2
Volt 5,10% 2
PvdD 4,50% 1
SGP 3,70% 1
NSC 3,70% 1
CU 2,90% 0
FvD 2,50% 0
SP 2,20% 0
JA21 0,70% 0
Други партии 2,00% 0
100,00% 6 4 7 4 1 6 1 0 2 31

Национални партии

 • GL - PvdA - Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA)
 • PVV - Partij voor de Vrijheid
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • D66 - Democraten 66
 • BBB - BoerBurgerBeweging
 • Volt - Volt Nederland
 • PvdD - Partij voor de Dieren
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij
 • NSC - Nieuw Sociaal Contract
 • CU - ChristenUnie
 • FvD - Forum voor Democratie
 • SP - Socialistische Partij
 • JA21 - Juiste Antwoord 2021
 • Други партии - Други партии

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
D66 Democraten 66 3
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDA Christen-Democratisch Appèl 3
NSC Nieuw Sociaal Contract 1
BBB BoerBurgerBeweging 2
ID - Група "Идентичност и демокрация" 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PVV Partij voor de Vrijheid 6
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GL - PvdA Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA) 4
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GL - PvdA Coalition GL - PvdA (GroenLinks, PvdA) 4
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PvdD Partij voor de Dieren 1
Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Volt Volt Nederland 2

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

17/06/2024 - 14:09
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Нидерландия - Окончателни резултати

Диаграма

Национална и европейска избирателна активност по години, в процентни пунктове
Година NL- Нидерландия ЕС - Европейски съюз
1979 58,12% 61,99%
1984 50,88% 58,98%
1989 47,48% 58,41%
1994 35,69% 56,67%
1999 30,02% 49,51%
2004 39,26% 45,47%
2009 36,75% 42,97%
2014 37,32% 42,61%
2019 41,93% 50,66%
2024 46,20% 51,08%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент