Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави - 1994 Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Държава Жени Мъже
Европейски съюз EU 26% 74%
Белгия BE 32% 68%
Дания DK 44% 56%
Германия DE 35% 65%
Ирландия IE 27% 73%
Франция FR 30% 70%
Италия IT 13% 87%
Люксембург LU 50% 50%
Нидерландия NL 32% 68%
Обединено кралство UK 18% 82%
Гърция EL 16% 84%
Испания ES 33% 67%
Португалия PT 8% 92%

Източник: Европейски парламент


Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%

Източник: Европейски парламент