Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави - 2014 Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Държава Жени Мъже
Европейски съюз EU 37% 63%
Белгия BE 29% 71%
Дания DK 38% 62%
Германия DE 36% 64%
Ирландия IE 55% 45%
Франция FR 42% 58%
Италия IT 40% 60%
Люксембург LU 33% 67%
Нидерландия NL 42% 58%
Обединено кралство UK 41% 59%
Гърция EL 24% 76%
Испания ES 41% 59%
Португалия PT 38% 62%
Швеция SE 55% 45%
Австрия AT 44% 56%
Финландия FI 54% 46%
Чехия CZ 38% 62%
Естония EE 50% 50%
Кипър CY 17% 83%
Литва LT 9% 91%
Латвия LV 37% 63%
Унгария HU 19% 81%
Малта MT 67% 33%
Полша PL 24% 76%
Словения SI 37% 63%
Словакия SK 31% 69%
България BG 29% 71%
Румъния RO 31% 69%
Хърватия HR 45% 55%

Източник: Европейски парламент


Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%

Източник: Европейски парламент