Избирателна активност по години Окончателни резултати

Диаграма

Избирателна активност в Европейския съюз по години, в процентни пунктове
Година Европейски съюз
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%

Източник: Европейски парламент

Избирателна активност по държави (%) Окончателни резултати

Избирателна активност в Европейския съюз по държави и години, в процентни пунктове
Държава 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019
Белгия BE 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47
Дания DK 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08
Германия DE 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38
Ирландия IE 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70
Франция FR 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12
Италия IT 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50
Люксембург LU 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24
Нидерландия NL 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93
Обединено кралство UK 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Гърция EL 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69
Испания ES 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73
Португалия PT 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75
Швеция SE 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27
Австрия AT 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80
Финландия FI 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80
Чехия CZ 28,30 28,22 18,20 28,72
Естония EE 26,83 43,90 36,52 37,60
Кипър CY 72,50 59,40 43,97 44,99
Литва LT 48,38 20,98 47,35 53,48
Латвия LV 41,34 53,70 30,24 33,53
Унгария HU 38,50 36,31 28,97 43,36
Малта MT 82,39 78,79 74,80 72,70
Полша PL 20,87 24,53 23,83 45,68
Словения SI 28,35 28,37 24,55 28,89
Словакия SK 16,97 19,64 13,05 24,74
България BG 29,22 38,99 35,84 32,64
Румъния RO 29,47 27,67 32,44 51,20
Хърватия HR 20,84 25,24 29,85
Общо ЕС EU 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66

Източник: Европейски парламент