Výsledky evropských voleb v roce 2024 podle členských států a také své předpokládané složení zveřejní Evropský parlament 9. června 2024. S plným ohledem na vnitrostátní volební právní předpisy stanoví dodavatel parlamentu, společnost Verian, předpoklady rozdělení křesel na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni. Evropský přehled, který bude k dispozici ve 20:15 GMT+2, poskytne první celkový předpoklad s globálními údaji pro politické skupiny na základě struktury končícího parlamentu. Vnitrostátní strany, které v Evropském parlamentu momentálně nejsou zastoupeny, budou spojeny s politickou skupinou, pokud k ní oficiálně náleží, nebo se stálým členem evropské politické strany registrované u Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace. Jak bude hlasování v členských státech postupně končit, budeme ukazovat dostupné údaje. Předpoklad se bude aktualizovat až do doby, kdy ve všech členských státech hlasování skončí a vnitrostátní volební orgány zveřejní konečné výsledky.

Kromě toho od 18:00 GMT+2 a pro ty země, kde hlasování již skončilo, budou na vnitrostátních stránkách uvedeny odhady podle vnitrostátních stran a politických skupin, rozdělení vnitrostátních stran a politických skupin podle procentního podílu a křesel a údaje o účasti dle sdělení vnitrostátních volebních orgánů.

Co je to „předpoklad“? Předpoklad Evropského parlamentu je odhadem jeho složení vyplývajícího z voleb. Vzhledem k rozdílným časům hlasování v zemích EU bude každý předpoklad během hlasování založen na kombinaci dostupných údajů, jako jsou neoficiální volební údaje typu průzkumů mezi občany, kteří právě odvolili, nebo odhady zveřejněné v členských státech nebo oficiální vnitrostátní volební výsledky. Údaje, bez ohledu na kategorii, budou pro členské země zveřejněny až po tom, co v nich hlasování skončí. Společnost Verian, dodavatel parlamentu pro volby, alokuje vnitrostátní výsledky v rámci současných politických skupin na základě volebních právních předpisů každé země, a podle toho uvede předpokládané kompletní rozdělení křesel v Evropském parlamentu. Vzhledem k tomu, že budoucí složení zvoleného parlamentu a jeho politických skupin nelze předjímat před ustavujícím zasedáním, vychází předpokládané složení parlamentu ze struktury končícího parlamentu.

Co znamená „ostatní“? Předpokládané složení parlamentu vychází ze struktury končícího parlamentu a jeho politických skupin, aniž by bylo dotčeno složení dalšího parlamentu na jeho ustavujícím zasedání. Vnitrostátní strany momentálně zastoupené v parlamentu budou umístěny do stejné politické skupiny jako v končícím parlamentu. Vnitrostátní strany, které v Evropském parlamentu momentálně nejsou zastoupeny, budou spojeny s politickou skupinou, pokud k ní oficiálně náleží, nebo se stálým členem evropské politické strany registrované u Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace. Vnitrostátní strany, které momentálně v Evropském parlamentu zastoupeny nejsou ani nemají žádné oficiální spojení s některou evropskou politickou stranou nebo politickou skupinou, jsou uvedeny v kategorii „ostatní“, aniž by byla jakkoli dotčena jejich politická orientace. Vzhledem k tomu, že nemůžeme předem posoudit, se kterou skupinou se tyto strany spojí, je tato kategorie rovnoměrně rozdělena na levou a pravou stranu půlkruhu v grafickém znázornění celkového předpokládaného rozdělení křesel.


Zjistěte, jak fungují evropské volby