Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави - 1979 Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Държава Жени Мъже
Европейски съюз EU 16% 84%
Белгия BE 8% 92%
Дания DK 31% 69%
Германия DE 15% 85%
Ирландия IE 13% 87%
Франция FR 22% 78%
Италия IT 14% 86%
Люксембург LU 17% 83%
Нидерландия NL 20% 80%
Обединено кралство UK 14% 86%

Източник: Европейски парламент


Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%

Източник: Европейски парламент