12/06/2024 - 11:28
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии - 2024-2029 r. Дания - Окончателни резултати

Процент от гласовете

Диаграма

Национални партии


 • SF (F) - Socialistisk Folkeparti
 • S (A) - Socialdemokratiet
 • V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • KF (C) - Det Konservative Folkeparti
 • DD (Æ) - Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg
 • RV (B) - Radikale Venstre
 • EL (Ø) - Enhedslisten - De Rød-Grønne
 • LA (I) - Liberal Alliance
 • DF (O) - Dansk Folkeparti
 • M - Moderaterne
 • ALT (Å) - Alternativet
 • Други партии - Други партии
Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете % от гласовете
SF (F) - Socialistisk Folkeparti 17,42%
S (A) - Socialdemokratiet 15,57%
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti 14,72%
KF (C) - Det Konservative Folkeparti 8,84%
DD (Æ) - Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg 7,39%
RV (B) - Radikale Venstre 7,08%
EL (Ø) - Enhedslisten - De Rød-Grønne 7,04%
LA (I) - Liberal Alliance 6,95%
DF (O) - Dansk Folkeparti 6,37%
M - Moderaterne 5,95%
ALT (Å) - Alternativet 2,66%
Други партии - Други партии 0,00%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

09/06/2024 - 23:25
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи - 2024-2029 r. Дания - Предварителни резултати

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП 2
S&D 3
Renew Europe 4
Зелените/ECA 3
ID 1
The Left 1
Други членове 1

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

09/06/2024 - 23:25
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи - 2024-2029 r. Дания - Предварителни резултати

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии Гласове
ЕНП
S&D
Renew Europe
Зелените/ECA
ЕКР
ID
The Left
НЧ
Други членове
Места
SF (F) 17,42% 3
S (A) 15,57% 3
V 14,72% 2
KF (C) 8,84% 1
DD (Æ) 7,39% 1
RV (B) 7,08% 1
EL (Ø) 7,04% 1
LA (I) 6,95% 1
DF (O) 6,37% 1
M 5,95% 1
ALT (Å) 2,66% 0
Други партии 0,00% 0
100,00% 2 3 4 3 0 1 1 0 1 15

Национални партии

 • SF (F) - Socialistisk Folkeparti
 • S (A) - Socialdemokratiet
 • V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • KF (C) - Det Konservative Folkeparti
 • DD (Æ) - Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg
 • RV (B) - Radikale Venstre
 • EL (Ø) - Enhedslisten - De Rød-Grønne
 • LA (I) - Liberal Alliance
 • DF (O) - Dansk Folkeparti
 • M - Moderaterne
 • ALT (Å) - Alternativet
 • Други партии - Други партии

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 2
RV (B) Radikale Venstre 1
M Moderaterne 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
S (A) Socialdemokratiet 3
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SF (F) Socialistisk Folkeparti 3
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KF (C) Det Konservative Folkeparti 1
LA (I) Liberal Alliance 1
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
EL (Ø) Enhedslisten - De Rød-Grønne 1
ID - Група "Идентичност и демокрация" 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DF (O) Dansk Folkeparti 1
Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DD (Æ) Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

12/06/2024 - 11:28
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Дания - Окончателни резултати

Диаграма

Национална и европейска избирателна активност по години, в процентни пунктове
Година DK- Дания ЕС - Европейски съюз
1979 47,82% 61,99%
1984 52,38% 58,98%
1989 46,17% 58,41%
1994 52,92% 56,67%
1999 50,46% 49,51%
2004 47,89% 45,47%
2009 59,54% 42,97%
2014 56,32% 42,61%
2019 66,08% 50,66%
2024 58,25% 51,08%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент