17/06/2024 - 12:52
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии - 2024-2029 r. Румъния - Предварителни резултати

Процент от гласовете

Диаграма

Национални партии


 • PSD - PNL - Alianța PSD - PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal)
 • AUR - Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România)
 • Alianța Dreapta Unită - Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei)
 • UDMR/RMDSZ - Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • SOS - SOS România
 • REPER - Reînnoim Proiectul European al României
 • ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL - ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL
 • Други партии - Други партии
Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете % от гласовете
PSD - PNL - Alianța PSD - PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal) 48,55%
AUR - Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România) 14,93%
Alianța Dreapta Unită - Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei) 8,71%
UDMR/RMDSZ - Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség 6,48%
SOS - SOS România 5,03%
REPER - Reînnoim Proiectul European al României 3,74%
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL - ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL 3,08%
Други партии - Други партии 9,48%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

10/06/2024 - 14:26
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи - 2024-2029 r. Румъния - Предварителни резултати

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП 11
S&D 11
Renew Europe 2
Зелените/ECA 1
ЕКР 1
Други членове 7

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

11/06/2024 - 15:52
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи - 2024-2029 r. Румъния - Предварителни резултати

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии Гласове
ЕНП
S&D
Renew Europe
Зелените/ECA
ЕКР
ID
The Left
НЧ
Други членове
Места
PSD - PNL 48,55% 19
AUR 14,93% 6
Alianța Dreapta Unită 8,71% 3
UDMR/RMDSZ 6,48% 2
SOS 5,03% 2
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL 3,08% 1
REPER 3,74% 0
Други партии 9,48% 0
100,00% 11 11 2 1 1 0 0 0 7 33

Национални партии

 • PSD - PNL - Alianța PSD - PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal)
 • AUR - Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România)
 • Alianța Dreapta Unită - Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei)
 • UDMR/RMDSZ - Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • SOS - SOS România
 • ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL - ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL
 • REPER - Reînnoim Proiectul European al României
 • Други партии - Други партии

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSD - PNL Alianța PSD - PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal) 8
UDMR/RMDSZ Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2
Alianța Dreapta Unită Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei) 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSD - PNL Alianța PSD - PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal) 11
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Alianța Dreapta Unită Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei) 2
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
AUR Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România) 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL 1
Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
AUR Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România) 5
SOS SOS România 2

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

17/06/2024 - 12:52
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Румъния - Предварителни резултати

Диаграма

Национална и европейска избирателна активност по години, в процентни пунктове
Година RO- Румъния ЕС - Европейски съюз
2007 29,47%
2009 27,67% 42,97%
2014 32,44% 42,61%
2019 51,20% 50,66%
2024 52,40% 51,08%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент