Eiropas Parlamenta deputātu dzimumu līdzsvars: 2024

Eiropas parlaments 2024. gada 9. jūnijā publicēs 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus pa valstīm, kā arī tā sastāva prognozi. Pilnībā respektējot dalībvalstu vēlēšanu likumus, Parlamenta sadarbības partneris “Verian” noteiks ES un dalībvalstu deputātu vietu prognozes. Eiropas pārskatā, kas būs pieejams no plkst. 20.15 (GMT+2), tiks sniegta pirmā vispārējā prognoze par deputātu vietu galīgo sadalījumu politiskajās grupās, pamatojoties uz aizejošā Parlamenta struktūru. Dalībvalstu partijas, kuras pašlaik nav pārstāvētas Eiropas Parlamentā, tiks pievienotas politiskajai grupai, ja tās ir oficiāli pievienojušās šai grupai vai pilntiesīgai Eiropas politiskās partijas dalībniecei, ko reģistrējusi Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde. Balsošanai dalībvalstīs pakāpeniski noslēdzoties, tiks parādīti pieejamie dati. Prognoze tiks atjaunināta, līdz vēlēšanas visās dalībvalstīs būs beigušās un dalībvalstu vēlēšanu komisijas būs publicējušas galīgos rezultātus.

Papildus tam, no plkst. 18:00 (GMT+2) un par tām valstīm, kur balsošana būs beigusies, dalībvalstu lapās tiks parādītas vēlēšanu aplēses pa dalībvalstu partijām un politiskajām grupām, dalībvalstu partiju un politisko grupu iegūtais balsu īpatsvars procentos un vietu skaits, kā arī vēlētāju aktivitāte, ko paziņojušas dalībvalstu vēlēšanu komisijas.

Kas ir “prognoze”? Eiropas Parlamenta prognoze ir no vēlēšanu rezultātiem izrietošā Parlamenta sastāva aplēse. Tā kā vēlēšanu norises laiks dažādās ES valstīs atšķiras, prognozes vēlēšanu naktī būs balstītas uz dažādu veidu pieejamajiem datiem – sākot ar neoficiāliem vēlēšanu datiem, piemēram, nobalsojušo vēlētāju aptaujām vai dalībvalstīs publicētajiem novērtējumiem, līdz oficiāliem dalībvalstu vēlēšanu rezultātiem. Jebkuras kategorijas dati par kādu no dalībvalstīm tiks publicēti tikai pēc tam, kad šajā dalībvalstī būs beigusies balsošana. Parlamenta sadarbības partneris “Verian”, balstoties uz katras valsts vēlēšanu likumu, no dalībvalstu vēlēšanu rezultātiem iedalīs valstu partijām vietas Parlamenta politiskajās grupās, sniedzot prognozi par vietu galīgo sadalījumu Eiropas Parlamentā. Tā kā gaidāmo ievēlētā Parlamenta un tā politisko grupu sastāvu nevar paredzēt pirms konstitutīvās sesijas, Parlamenta sastāva prognoze ir balstīta uz aizejošā Parlamenta struktūru.

Ko nozīmē “citas”? Parlamenta sastāva prognoze pamatojas uz aizejošā Parlamenta un tā politisko grupu struktūru un neietekmē nākamā Parlamenta sastāvu tā konstitutīvajā sesijā. Parlamentā pašlaik pārstāvētās dalībvalstu partijas tiks ievietotas tajā pašā politiskajā grupā, kurā tās atrodas aizejošajā Parlamentā. Dalībvalstu partijas, kuras pašlaik nav pārstāvētas Eiropas Parlamentā, tiks pievienotas politiskajai grupai, ja tās ir oficiāli pievienojušās šai grupai vai pilntiesīgai Eiropas politiskās partijas dalībniecei, ko reģistrējusi Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde. Dalībvalstu partijas, kas pašlaik nav pārstāvētas Eiropas Parlamentā un nav oficiāli pievienojušās Eiropas politiskajai partijai vai politiskajai grupai, neatkarīgi no to politiskās orientācijas tiek iedalītas kategorijā “citas”. Tā kā iepriekš nevaram spriest par to, kurai grupai šīs partijas pievienosies, deputātu vietu sadalījuma galīgajā prognozē šī kategorija Parlamenta plenārsēžu zāles shematiskajā attēlojumā ir sadalīta vienādās proporcijās pa labi un pa kreisi.


Uzziniet, kā notiek Eiropas vēlēšanas