Zastopanost spolov med poslanci EP: 2024

Evropski parlament bo 9. junija 2024 objavil rezultate evropskih volitev 2024 za vsako državo članico in tudi napoved svoje nove sestave. Podjetje Verian, ki ga je Parlament najel, bo objavilo napoved porazdelitve sedežev na ravni EU in na nacionalni ravni, pri čemer bo v celoti upoštevalo volilno zakonodajo držav članic. Ob 20.15 (GMT + 2) bo na voljo prva splošna napoved s skupnimi številčnimi podatki za politične skupine, ki bo temeljila na sestavi odhajajočega parlamenta. Nacionalne stranke, ki v Evropskem parlamentu še niso zastopane, bodo povezane s politično skupino, če so uradno povezane z njo oz. z rednim članom evropske politične stranke, registriranim pri Organu za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Razpoložljive podatke bomo sproti prikazovali po zaključku volitev v državah članicah. Napoved se bo posodabljala, dokler se volitve ne zaključijo v vseh državah članicah in dokler nacionalni volilni organi ne objavijo končnih rezultatov.

Poleg tega bodo od 18.00 (GMT+2) in za tiste države, v katerih se bo glasovanje že zaključilo, nacionalne strani prikazale ocene po nacionalnih političnih strankah in političnih skupinah, razčlenitev nacionalnih političnih strank in političnih skupin po odstotnih deležih in sedežih, kot tudi podatke o volilni udeležbi, kot jih bodo razglasili nacionalni volilni organi.

Kaj je „napoved“? Napoved Evropskega parlamenta je ocena njegove sestave, ki izhaja iz volitev. Zaradi različnih časov glasovanja v članicah EU bo vsaka napoved na volilni večer temeljila na kombinaciji razpoložljivih podatkov, od neuradnih volilnih podatkov, kot so vzporedne volitve ali ocene, objavljene v državah članicah, do uradnih nacionalnih rezultatov volitev. Podatki, ne glede na kategorijo, bodo za države članice objavljeni šele, ko se bo glasovanje tam zaključilo. Podjetje Verian, ki ga je parlament najel za volitve, uporablja nacionalne rezultate v okviru dosedanjih političnih skupin na podlagi volilne zakonodaje vsake države ter izdela napoved popolne razčlenitve sedežev v Evropskem parlamentu. Ker prihodnje sestave izvoljenega parlamenta in njegovih političnih skupin pred otvoritvenim zasedanjem ni mogoče predvideti, napoved sestave parlamenta temelji na sestavi odhajajočega parlamenta.

Kaj pomeni beseda „drugi“? Napoved sestave parlamenta temelji na sestavi odhajajočega parlamenta in njegovih političnih skupinah, kar pa ne vpliva na sestavo naslednjega parlamenta na njegovem otvoritvenem zasedanju. Nacionalne politične stranke, ki so v parlamentu že zastopane, bodo uvrščene v isto politično skupino, kot sedijo v odhajajočem parlamentu. Nacionalne stranke, ki v Evropskem parlamentu še niso zastopane, bodo povezane s politično skupino, če so uradno povezane z njo oz. rednim članom evropske politične stranke, registriranim pri Organu za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Nacionalne politične stranke, ki v Evropskem parlamentu še niso zastopane in nimajo nobene uradne povezave s priznano evropsko politično stranko ali politično skupino, so prikazane v kategoriji „drugi“, ne glede na njihovo politično usmeritev. Ker ne moremo vnaprej napovedati, s katerimi skupinami se bo posamezna stranka povezala, je ta kategorija pri grafični predstavitvi splošne porazdelitve sedežev enakomerno porazdeljena na levi in na desni strani plenarneplenarne dvorane.


Seznanite se, kako potekajo evropske volitve