14.06.2024 - 11:01
Kõik ajad on ajavööndis GMT+2

Valimisaktiivsus aastate kaupa Esialgsed tulemused

Diagramm

Valimisaktiivsus Euroopa Liidus valimisaastate lõikes protsentides
Aasta Euroopa Liit
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%
2024 51,08%

Allikas: koostanud Verian Euroopa Parlamendi tellimisel

14.06.2024 - 11:01
Kõik ajad on ajavööndis GMT+2

Valimisaktiivsus riikide kaupa (%) Esialgsed tulemused

Valimisaktiivsus Euroopa Liidus riigiti ja aastate lõikes protsentides
Riik 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019 2024
Belgia BE 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47 89,82
Taani DK 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08 58,25
Saksamaa DE 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38 64,78
Iirimaa IE 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70 50,65
Prantsusmaa FR 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12 51,49
Itaalia IT 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50 48,31
Luksemburg LU 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24 82,29
Holland NL 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93 46,20
Suurbritannia UK 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Kreeka EL 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69 41,39
Hispaania ES 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73 49,21
Portugal PT 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75 36,54
Rootsi SE 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27 53,39
Austria AT 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80 56,30
Soome FI 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80 40,40
Tšehhi CZ 28,30 28,22 18,20 28,72 36,45
Eesti EE 26,83 43,90 36,52 37,60 37,60
Küpros CY 72,50 59,40 43,97 44,99 58,86
Leedu LT 48,38 20,98 47,35 53,48 28,35
Läti LV 41,34 53,70 30,24 33,53 33,82
Ungari HU 38,50 36,31 28,97 43,36 59,45
Malta MT 82,39 78,79 74,80 72,70 73,00
Poola PL 20,87 24,53 23,83 45,68 40,65
Sloveenia SI 28,35 28,37 24,55 28,89 41,45
Slovakkia SK 16,97 19,64 13,05 22,74 34,38
Bulgaaria BG 29,22 38,99 35,84 32,64 33,78
Rumeenia RO 29,47 27,67 32,44 51,20 52,40
Horvaatia HR 20,84 25,24 29,85 21,35
ELis kokku EU 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66 51,08

Allikas: koostanud Verian Euroopa Parlamendi tellimisel