12/06/2024 - 14:58
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Συμμετοχή ανά έτος Προσωρινά αποτελέσματα

Διάγραμμα

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά έτος, σε ποσοστά
Έτος Ευρωπαϊκή Ένωση
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%
2024 51,01%

Πηγή: Verian για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

12/06/2024 - 14:58
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Συμμετοχή ανά χώρα (%) Προσωρινά αποτελέσματα

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά χώρα και έτος, σε ποσοστά
Χώρα 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019 2024
Βέλγιο BE 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47 89,82
Δανία DK 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08 58,25
Γερμανία DE 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38 64,78
Ιρλανδία IE 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70 49,84
Γαλλία FR 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12 51,50
Ιταλία IT 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50 48,31
Λουξεμβούργο LU 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24 82,29
Ολλανδία NL 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93 46,20
Ηνωμένο Βασίλειο UK 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Ελλάδα EL 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69 41,39
Ισπανία ES 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73 49,21
Πορτογαλία PT 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75 36,54
Σουηδία SE 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27 50,70
Αυστρία AT 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80 56,30
Φινλανδία FI 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80 40,40
Τσεχία CZ 28,30 28,22 18,20 28,72 36,45
Εσθονία EE 26,83 43,90 36,52 37,60 37,60
Κύπρος CY 72,50 59,40 43,97 44,99 58,86
Λιθουανία LT 48,38 20,98 47,35 53,48 28,35
Λετονία LV 41,34 53,70 30,24 33,53 33,82
Ουγγαρία HU 38,50 36,31 28,97 43,36 59,45
Μάλτα MT 82,39 78,79 74,80 72,70 73,00
Πολωνία PL 20,87 24,53 23,83 45,68 40,65
Σλοβενία SI 28,35 28,37 24,55 28,89 41,45
Σλοβακία SK 16,97 19,64 13,05 22,74 34,38
Βουλγαρία BG 29,22 38,99 35,84 32,64 33,79
Ρουμανία RO 29,47 27,67 32,44 51,20 52,42
Κροατία HR 20,84 25,24 29,85 21,35
Σύνολο ΕΕ EU 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66 51,01

Πηγή: Verian για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο