Vēlētāju aktivitāte pa gadiem Galīgie rezultāti

Diagramma

Vēlētāju aktivitāte pēc gada, procentu punktos
Gads Eiropas Savienība
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%

Avots: Eiropas Parlaments

Vēlētāju aktivitāte katrā valstī (%) Galīgie rezultāti

Vēlētāju aktivitāte Eiropas Savienībā pēc valsts un gada, procentu punktos
Valsts 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019
Beļģija BE 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47
Dānija DK 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08
Vācija DE 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38
Īrija IE 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70
Francija FR 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12
Itālija IT 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50
Luksemburga LU 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24
Nīderlande NL 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93
Apvienotā Karaliste UK 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Grieķija EL 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69
Spānija ES 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73
Portugāle PT 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75
Zviedrija SE 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27
Austrija AT 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80
Somija FI 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80
Čehija CZ 28,30 28,22 18,20 28,72
Igaunija EE 26,83 43,90 36,52 37,60
Kipra CY 72,50 59,40 43,97 44,99
Lietuva LT 48,38 20,98 47,35 53,48
Latvija LV 41,34 53,70 30,24 33,53
Ungārija HU 38,50 36,31 28,97 43,36
Malta MT 82,39 78,79 74,80 72,70
Polija PL 20,87 24,53 23,83 45,68
Slovēnija SI 28,35 28,37 24,55 28,89
Slovākija SK 16,97 19,64 13,05 24,74
Bulgārija BG 29,22 38,99 35,84 32,64
Rumānija RO 29,47 27,67 32,44 51,20
Horvātija HR 20,84 25,24 29,85
Kopā ES EU 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66

Avots: Eiropas Parlaments