15. 7. 2024 - 18:33
Vsi časi so GMT+2

Volilna udeležba po letih Začasni rezultati

Graf

Volilna udeležba v Evropski uniji v odstotnih točkah po letih
Leto Evropska unija
2004 45,47 %
2009 42,97 %
2014 42,61 %
2019 50,66 %
2024 51,05 %

Vir: Za Evropski parlament izvedlo podjetje Verian

15. 7. 2024 - 18:33
Vsi časi so GMT+2

Volilna udeležba po državah (%) Začasni rezultati

Volilna udeležba v Evropski uniji v odstotnih točkah po državah in letih
Država 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019 2024
Belgija BE 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47 89,01
Danska DK 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08 58,25
Nemčija DE 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38 64,74
Irska IE 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70 50,65
Francija FR 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12 51,49
Italija IT 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50 48,31
Luksemburg LU 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24 82,24
Nizozemska NL 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93 46,18
Združeno kraljestvo UK 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Grčija EL 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69 41,39
Španija ES 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73 49,21
Portugalska PT 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75 36,63
Švedska SE 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27 53,39
Avstrija AT 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80 56,25
Finska FI 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80 40,40
Češka CZ 28,30 28,22 18,20 28,72 36,45
Estonija EE 26,83 43,90 36,52 37,60 37,60
Ciper CY 72,50 59,40 43,97 44,99 58,86
Litva LT 48,38 20,98 47,35 53,48 28,35
Latvija LV 41,34 53,70 30,24 33,53 33,82
Madžarska HU 38,50 36,31 28,97 43,36 59,46
Malta MT 82,39 78,79 74,80 72,70 73,00
Poljska PL 20,87 24,53 23,83 45,68 40,65
Slovenija SI 28,35 28,37 24,55 28,89 41,80
Slovaška SK 16,97 19,64 13,05 22,74 34,38
Bolgarija BG 29,22 38,99 35,84 32,64 33,78
Romunija RO 29,47 27,67 32,44 51,20 52,42
Hrvaška HR 20,84 25,24 29,85 21,35
Skupaj EU EU 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66 51,05

Vir: Za Evropski parlament izvedlo podjetje Verian