Valgdeltagelse pr. år Endelige resultater

Diagram

Valgdeltagelse i EU pr. år, i procentpoint
År Den Europæiske Union
2004 45,47 %
2009 42,97 %
2014 42,61 %
2019 50,66 %

Kilde: Europa-Parlamentet

Valgdeltagelse pr. land (%) Endelige resultater

Valgdeltagelse i EU pr. land og år, i procentpoint
Land 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019
Belgien BE 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47
Danmark DK 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08
Tyskland DE 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38
Irland IE 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70
Frankrig FR 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12
Italien IT 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50
Luxembourg LU 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24
Holland NL 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93
Storbritannien UK 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Grækenland EL 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69
Spanien ES 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73
Portugal PT 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75
Sverige SE 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27
Østrig AT 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80
Finland FI 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80
Tjekkiet CZ 28,30 28,22 18,20 28,72
Estland EE 26,83 43,90 36,52 37,60
Cypern CY 72,50 59,40 43,97 44,99
Litauen LT 48,38 20,98 47,35 53,48
Letland LV 41,34 53,70 30,24 33,53
Ungarn HU 38,50 36,31 28,97 43,36
Malta MT 82,39 78,79 74,80 72,70
Polen PL 20,87 24,53 23,83 45,68
Slovenien SI 28,35 28,37 24,55 28,89
Slovakiet SK 16,97 19,64 13,05 24,74
Bulgarien BG 29,22 38,99 35,84 32,64
Rumænien RO 29,47 27,67 32,44 51,20
Kroatien HR 20,84 25,24 29,85
EU i alt EU 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66

Kilde: Europa-Parlamentet