15.07.2024 - 18:33
Všetky časy sú v UTC+2

Volebná účasť podľa rokov Predbežné výsledky

Graf

Volebná účasť v Európskej únii podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok Európska únia
2004 45,47 %
2009 42,97 %
2014 42,61 %
2019 50,66 %
2024 51,05 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

15.07.2024 - 18:33
Všetky časy sú v UTC+2

Volebná účasť podľa krajín (%) Predbežné výsledky

Volebná účasť v Európskej únii podľa krajín a rokov v percentuálnych bodoch
Krajina 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019 2024
Belgicko BE 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47 89,01
Dánsko DK 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08 58,25
Nemecko DE 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38 64,74
Írsko IE 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70 50,65
Francúzsko FR 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12 51,49
Taliansko IT 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50 48,31
Luxembursko LU 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24 82,24
Holandsko NL 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93 46,18
Spojené kráľovstvo UK 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Grécko EL 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69 41,39
Španielsko ES 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73 49,21
Portugalsko PT 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75 36,63
Švédsko SE 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27 53,39
Rakúsko AT 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80 56,25
Fínsko FI 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80 40,40
Česko CZ 28,30 28,22 18,20 28,72 36,45
Estónsko EE 26,83 43,90 36,52 37,60 37,60
Cyprus CY 72,50 59,40 43,97 44,99 58,86
Litva LT 48,38 20,98 47,35 53,48 28,35
Lotyšsko LV 41,34 53,70 30,24 33,53 33,82
Maďarsko HU 38,50 36,31 28,97 43,36 59,46
Malta MT 82,39 78,79 74,80 72,70 73,00
Poľsko PL 20,87 24,53 23,83 45,68 40,65
Slovinsko SI 28,35 28,37 24,55 28,89 41,80
Slovensko SK 16,97 19,64 13,05 22,74 34,38
Bulharsko BG 29,22 38,99 35,84 32,64 33,78
Rumunsko RO 29,47 27,67 32,44 51,20 52,42
Chorvátsko HR 20,84 25,24 29,85 21,35
Celkom EÚ EU 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66 51,05

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament