Rodová rovnováha medzi poslancami podľa krajín - 2019 Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa krajín
Krajina Ženy Muži
Európska únia EU 41 % 59 %
Belgicko BE 38 % 62 %
Dánsko DK 46 % 54 %
Nemecko DE 36 % 64 %
Írsko IE 45 % 55 %
Francúzsko FR 50 % 50 %
Taliansko IT 41 % 59 %
Luxembursko LU 50 % 50 %
Holandsko NL 50 % 50 %
Spojené kráľovstvo UK 47 % 53 %
Grécko EL 24 % 76 %
Španielsko ES 47 % 53 %
Portugalsko PT 43 % 57 %
Švédsko SE 55 % 45 %
Rakúsko AT 50 % 50 %
Fínsko FI 54 % 46 %
Česko CZ 33 % 67 %
Estónsko EE 33 % 67 %
Cyprus CY 0 % 100 %
Litva LT 27 % 73 %
Lotyšsko LV 50 % 50 %
Maďarsko HU 38 % 62 %
Malta MT 50 % 50 %
Poľsko PL 35 % 65 %
Slovinsko SI 50 % 50 %
Slovensko SK 15 % 85 %
Bulharsko BG 29 % 71 %
Rumunsko RO 22 % 78 %
Chorvátsko HR 36 % 64 %

Zdroj: Európsky parlament


Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa rokov
Rok Ženy Muži
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament