Rodová rovnováha medzi poslancami podľa krajín - 2014 Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa krajín
Krajina Ženy Muži
Európska únia EU 37 % 63 %
Belgicko BE 29 % 71 %
Dánsko DK 38 % 62 %
Nemecko DE 36 % 64 %
Írsko IE 55 % 45 %
Francúzsko FR 42 % 58 %
Taliansko IT 40 % 60 %
Luxembursko LU 33 % 67 %
Holandsko NL 42 % 58 %
Spojené kráľovstvo UK 41 % 59 %
Grécko EL 24 % 76 %
Španielsko ES 41 % 59 %
Portugalsko PT 38 % 62 %
Švédsko SE 55 % 45 %
Rakúsko AT 44 % 56 %
Fínsko FI 54 % 46 %
Česko CZ 38 % 62 %
Estónsko EE 50 % 50 %
Cyprus CY 17 % 83 %
Litva LT 9 % 91 %
Lotyšsko LV 37 % 63 %
Maďarsko HU 19 % 81 %
Malta MT 67 % 33 %
Poľsko PL 24 % 76 %
Slovinsko SI 37 % 63 %
Slovensko SK 31 % 69 %
Bulharsko BG 29 % 71 %
Rumunsko RO 31 % 69 %
Chorvátsko HR 45 % 55 %

Zdroj: Európsky parlament


Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa rokov
Rok Ženy Muži
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament