Rodová rovnováha medzi poslancami podľa krajín - 1979 Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa krajín
Krajina Ženy Muži
Európska únia EU 16 % 84 %
Belgicko BE 8 % 92 %
Dánsko DK 31 % 69 %
Nemecko DE 15 % 85 %
Írsko IE 13 % 87 %
Francúzsko FR 22 % 78 %
Taliansko IT 14 % 86 %
Luxembursko LU 17 % 83 %
Holandsko NL 20 % 80 %
Spojené kráľovstvo UK 14 % 86 %

Zdroj: Európsky parlament


Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa rokov
Rok Ženy Muži
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament