Võrdlustööriist

Tulemuste liik:

Prognoosid: Riiklike prognooside ja/või küsitlustulemuste põhjal tehtud kompilatsioon, mille Verian on koostanud Euroopa Parlamendi heakskiidul, toetudes tuntud ja usaldusväärsete riiklike uuringuagentuuride andmetele, mis avaldatakse asjaomases liikmesriigis pärast hääletamise lõppu.

Prognoos: Euroopa Parlamendi võimaliku koosseisu prognoosi koostab Verian liikmesriikides avaldatud valimistulemuste, hinnangute ja valimisandmete põhjal, kui hääletamine on lõppenud. Prognoos on koostatud ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilise koosseisu põhjal.

Esialgne: Euroopa Parlamendi koosseis, mis põhineb olemasolevatel esialgsetel või lõplikel riiklikel hääletustulemustel, mis on avaldatud pärast seda, kui hääletus on kõigis liikmesriikides lõppenud, ning ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilisel koosseisul.

Esialgsed tulemused: Esmased tulemused, mille esitab liikmesriigi riiklik valimiskomisjon vastavalt tulemuste laekumisele.

Lõplikud tulemused: Tulemused, mille avaldab liikmesriigi riiklik valimiskomisjon pärast kõigi häälte lugemist.

Ametlikud tulemused: Lõplikud tulemused, mille kuulutab välja liikmesriigi riiklik valimiskomisjon ja mille on kinnitanud riiklik seadusandja.

Avaistung: Vastvalitud Euroopa Parlamendi poolt välja kuulutatud tulemused pärast parlamendiliikmete volituste kontrollimist.

Parlamendi lahkuv koosseis: Euroopa Parlamendi koosseis käesoleva ametiaja viimasel istungjärgul.

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.