Resultaten vergelijken

Resultaattype:

Schattingen: De resultaten zijn verzameld door Verian op basis van de beschikbare nationale schattingen of peilingen met betrekking op de verkiezingen. Deze schattingen of peilingen zijn in een bepaalde lidstaat gepubliceerd nadat de stemming is afgelopen en zijn afkomstig van gerenommeerde, betrouwbare peilingbureaus.

Voorspelling: De voorspelling van het Europees Parlement is een schatting van de samenstelling na de verkiezingen, opgesteld door Verian op basis van de verzameling van de beschikbare verkiezingsresultaten en opiniepeilingen die in de lidstaten zijn gepubliceerd nadat de stemming is afgelopen. De voorspelling is gebaseerd op de structuur van het uittredend Parlement, zonder afbreuk te doen aan de samenstelling van het pas verkozen Parlement.

Voorlopig: Samenstelling van het Europees Parlement op basis van beschikbare voorlopige of definitieve nationale resultaten die zijn gepubliceerd nadat de stemming is afgelopen in alle lidstaten, op basis van de structuur van het uittredend Parlement.

Voorlopige resultaten: Eerste resultaten zoals gepresenteerd door de officiële verkiezingsautoriteit van de lidstaat op basis van het percentage getelde stemmen.

Definitieve resultaten: Resultaten zoals gepubliceerd door de officiële verkiezingsautoriteit van de lidstaat nadat alle stemmen zijn geteld.

Officiële resultaten: Definitieve resultaten zoals verkondigd door de officiële verkiezingsautoriteit van de lidstaat en bevestigd door de nationale wetgevende autoriteit.

Constituerende vergadering: Resultaten zoals officieel aangekondigd door het pas verkozen Europees Parlement, nadat de verkiesbaarheidscriteria van de leden ervan zijn gecontroleerd.

Uittredend Parlement: Europese Parlement in de samenstelling van de laatste parlementaire zitting van de huidige zittingsperiode.

Overeenkomstig de procedureregels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.