Orodje za primerjavo

17. 6. 2024 - 14:14
Vsi časi so GMT+2

Vrsta rezultatov:

Ocene: Združevanje razpoložljivih nacionalnih ocen ali podatkov o glasovanju, ki izhajajo iz volitev in so bili objavljeni v zadevni državi članici po koncu glasovanja, ki ga na osnovi znanih in zanesljivih nacionalnih ustanov za glasovanje izvede podjetje Verian.

Napoved: Napoved Evropskega parlamenta je ocena njegove sestave po volitvah, ki jo pripravi podjetje Verian, in sicer tako, da združi razpoložljive rezultate volitev, ocene ali podatke o glasovanju, ki so bili objavljeni v državah članicah po koncu glasovanja. Napoved temelji na strukturi odhajajočega parlamenta in nikakor ni povezana s sestavo na novo izvoljenega parlamenta.

Začasno: Sestava Evropskega parlamenta na osnovi razpoložljivih začasnih ali končnih nacionalnih rezultatov, ki so bili objavljeni po koncu glasovanja v vseh državah članicah, in na osnovi strukture odhajajočega parlamenta.

Začasni rezultati: Prvi rezultati, kot jih uradni volilni organ posamezne države članice predstavi na osnovi odstotka preštetih glasov.

Končni rezultati: Rezultati, kot jih objavi uradni volilni organ posamezne države članice po preštetju vseh glasov.

Uradni rezultati: Dokončni rezultati, kot jih razglasi uradni volilni organ posamezne države članice in jih potrdi nacionalni zakonodajni organ.

Otvoritveno zasedanje: Rezultati, kot jih javno razglasi na novo izvoljeni Evropski parlament po preverjanju, ali njegovi poslanci izpolnjujejo zahtevana merila.

Odhajajoči parlament: Evropski parlament v sestavi z zadnjega parlamentarnega zasedanja dosedanjega zakonodajnega obdobja.

Po poslovniku parlamenta mora vsako politično skupino sestavljati vsaj 23 poslancev iz vsaj sedmih držav članic.