Platser per politisk grupp - 1994-1999 Sverige - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 7
PPE 5
ELDR 3
GUE/NGL 3
V 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1994-1999 Sverige - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
PSE
PPE
ELDR
GUE/NGL
UPE
V
ARE
I-EDN
NI
Platser
SAP 7
M 5
MP 4
V 3
C 2
FP 1
7 5 3 3 0 4 0 0 0 22

Nationella partier

 • SAP - Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • MP - Miljöpartiet de Gröna
 • V - Vänsterpartiet
 • C - Centerpartiet
 • FP - Folkepartiet Liberalerna

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • UPE - Gruppen Union för Europa
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
 • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SAP Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 7
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
M Moderaterna 5
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MP Miljöpartiet de Gröna 4
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
C Centerpartiet 2
FP Folkepartiet Liberalerna 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V Vänsterpartiet 3

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet