Resultat per nationellt parti - 2009-2014 Sverige - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • SAP - Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • FP - Folkepartiet Liberalerna
 • MP - Miljöpartiet de Gröna
 • PP - Piratpartiet
 • V - Vänsterpartiet
 • C - Centerpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
SAP - Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 24,41 %
M - Moderaterna 18,83 %
FP - Folkepartiet Liberalerna 13,58 %
MP - Miljöpartiet de Gröna 11,02 %
PP - Piratpartiet 7,13 %
V - Vänsterpartiet 5,66 %
C - Centerpartiet 5,47 %
KD - Kristdemokraterna 4,68 %
Övriga partier - Övriga partier 9,22 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2009-2014 Sverige - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 5
S&D 5
ALDE 4
Gröna/EFA 3
GUE/NGL 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Sverige - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
SAP 24,41 % 5
M 18,83 % 4
FP 13,58 % 3
MP 11,02 % 2
PP 7,13 % 1
V 5,66 % 1
C 5,47 % 1
KD 4,68 % 1
Övriga partier 9,22 % 0
100,00 % 5 5 4 3 0 1 0 0 18

Nationella partier

 • SAP - Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • FP - Folkepartiet Liberalerna
 • MP - Miljöpartiet de Gröna
 • PP - Piratpartiet
 • V - Vänsterpartiet
 • C - Centerpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SAP Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 5
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FP Folkepartiet Liberalerna 3
C Centerpartiet 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MP Miljöpartiet de Gröna 2
PP Piratpartiet 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V Vänsterpartiet 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Sverige - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Sverige Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 41 % 59 % 30 % 70 %
2004 47 % 53 % 31 % 69 %
2009 56 % 44 % 35 % 65 %
2014 55 % 45 % 37 % 63 %
2019 55 % 45 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Sverige - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År SE- Sverige EU - Europeiska unionen
1995 41,63 %
1999 38,84 % 49,51 %
2004 37,85 % 45,47 %
2009 45,53 % 42,97 %
2014 51,07 % 42,61 %
2019 55,27 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet