Resultat per nationellt parti - 2014-2019 Sverige - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • S - Arbetarepartiet–Socialdemokraterna
 • MP - Miljöpartiet de gröna
 • M - Moderata Samlingspartiet
 • FP - Folkpartiet liberalerna
 • SD - Sverigedemokraterna
 • C - Centerpartiet
 • V - Vänsterpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • FI - Feministiskt initiativ
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
S - Arbetarepartiet–Socialdemokraterna 24,19 %
MP - Miljöpartiet de gröna 15,41 %
M - Moderata Samlingspartiet 13,65 %
FP - Folkpartiet liberalerna 9,91 %
SD - Sverigedemokraterna 9,67 %
C - Centerpartiet 6,49 %
V - Vänsterpartiet 6,30 %
KD - Kristdemokraterna 5,93 %
FI - Feministiskt initiativ 5,49 %
Övriga partier - Övriga partier 2,96 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2014-2019 Sverige - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 4
S&D 6
ALDE 3
GUE/NGL 1
Gröna/EFA 4
EFDD 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Sverige - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
NI
Platser
S 24,19 % 5
MP 15,41 % 4
M 13,65 % 3
FP 9,91 % 2
SD 9,67 % 2
C 6,49 % 1
V 6,30 % 1
KD 5,93 % 1
FI 5,49 % 1
Övriga partier 2,96 % 0
100,00 % 4 6 0 3 1 4 2 0 20

Nationella partier

 • S - Arbetarepartiet–Socialdemokraterna
 • MP - Miljöpartiet de gröna
 • M - Moderata Samlingspartiet
 • FP - Folkpartiet liberalerna
 • SD - Sverigedemokraterna
 • C - Centerpartiet
 • V - Vänsterpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • FI - Feministiskt initiativ
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FI Feministiskt initiativ 1
S Arbetarepartiet–Socialdemokraterna 5
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KD Kristdemokraterna 1
M Moderata Samlingspartiet 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MP Miljöpartiet de gröna 4
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
C Centerpartiet 1
FP Folkpartiet liberalerna 2
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SD Sverigedemokraterna 2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V Vänsterpartiet 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Sverige - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Sverige Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 41 % 59 % 30 % 70 %
2004 47 % 53 % 31 % 69 %
2009 56 % 44 % 35 % 65 %
2014 55 % 45 % 37 % 63 %
2019 55 % 45 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Sverige - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År SE- Sverige EU - Europeiska unionen
1995 41,63 %
1999 38,84 % 49,51 %
2004 37,85 % 45,47 %
2009 45,53 % 42,97 %
2014 51,07 % 42,61 %
2019 55,27 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet