11. 6. 2024. - 12:00
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Rezultati prema državnoj stranci - 2024. – 2029. Švedska - Privremeni rezultati

Postotak glasova

Grafikon

Državne stranke


 • S - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • MP - Miljöpartiet de gröna
 • SD - Sverigedemokraterna
 • V - Vänsterpartiet
 • C - Centerpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • L - Liberalerna
 • Ostale stranke - Ostale stranke
Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova % glasova
S - Socialdemokraterna 24,80 %
M - Moderaterna 17,60 %
MP - Miljöpartiet de gröna 13,80 %
SD - Sverigedemokraterna 13,20 %
V - Vänsterpartiet 11,00 %
C - Centerpartiet 7,30 %
KD - Kristdemokraterna 5,70 %
L - Liberalerna 4,40 %
Ostale stranke - Ostale stranke 2,20 %

Izvor: agencija Verian za Europski parlament

9. 6. 2024. - 23:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Mandati prema klubovima zastupnika - 2024. – 2029. Švedska - Privremeni rezultati

Stupičasti grafikon

Ukupno mandati

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija
 • The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL
 • NI - Nezavisni zastupnici
 • Ostali - Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP 5
S&D 5
Renew Europe 3
Zeleni/ESS 3
ECR 3
The Left 2

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija
 • The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL
 • NI - Nezavisni zastupnici
 • Ostali - Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: agencija Verian za Europski parlament

9. 6. 2024. - 23:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika - 2024. – 2029. Švedska - Privremeni rezultati

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Državne stranke Glasova
EPP
S&D
Renew Europe
Zeleni/ESS
ECR
ID
The Left
NI
Ostali
Mandati
S 24,80 % 5
M 17,60 % 4
MP 13,80 % 3
SD 13,20 % 3
V 11,00 % 2
C 7,30 % 2
KD 5,70 % 1
L 4,40 % 1
Ostale stranke 2,20 % 0
100,00 % 5 5 3 3 3 0 2 0 0 21

Državne stranke

 • S - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • MP - Miljöpartiet de gröna
 • SD - Sverigedemokraterna
 • V - Vänsterpartiet
 • C - Centerpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • L - Liberalerna
 • Ostale stranke - Ostale stranke

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

 • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe
 • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • ECR - Europski konzervativci i reformisti
 • ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija
 • The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL
 • NI - Nezavisni zastupnici
 • Ostali - Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
S Socialdemokraterna 5
ECR - Europski konzervativci i reformisti 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SD Sverigedemokraterna 3
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MP Miljöpartiet de gröna 3
The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Vänsterpartiet 2

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: agencija Verian za Europski parlament

13. 6. 2024. - 15:26
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Švedska - Privremeni rezultati

Grafikon

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina SE- Švedska EU - Europska unija
1995 41,63 %
1999 38,84 % 49,51 %
2004 37,85 % 45,47 %
2009 45,53 % 42,97 %
2014 51,07 % 42,61 %
2019 55,27 % 50,66 %
2024 53,40 % 51,07 %

Izvor: agencija Verian za Europski parlament