17.06.2024 - 12:52
Všetky časy sú v UTC+2

Výsledky podľa vnútroštátnych strán - 2024 - 2029 Švédsko - Konečné výsledky

Percento hlasov

Graf

Vnútroštátne strany


 • S - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • MP - Miljöpartiet de gröna
 • SD - Sverigedemokraterna
 • V - Vänsterpartiet
 • C - Centerpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • L - Liberalerna
 • Iné strany - Iné strany
Percento hlasov pre vnútroštátne strany
Vnútroštátne strany Percento hlasov % hlasov
S - Socialdemokraterna 24,77 %
M - Moderaterna 17,53 %
MP - Miljöpartiet de gröna 13,85 %
SD - Sverigedemokraterna 13,17 %
V - Vänsterpartiet 11,06 %
C - Centerpartiet 7,29 %
KD - Kristdemokraterna 5,71 %
L - Liberalerna 4,38 %
Iné strany - Iné strany 2,24 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

09.06.2024 - 23:25
Všetky časy sú v UTC+2

Počet kresiel podľa politických skupín - 2024 - 2029 Švédsko - Predbežné výsledky

Stĺpcový graf

Spolu kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Patriots for Europe - Patriots for Europe
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS 5
S&D 5
EKR 3
Renew Europe 3
Zelení/ESA 3
The Left 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Patriots for Europe - Patriots for Europe
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

09.06.2024 - 23:25
Všetky časy sú v UTC+2

Rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín - 2024 - 2029 Švédsko - Predbežné výsledky

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Vnútroštátne strany Hlasy
EĽS
S&D
Patriots for Europe
EKR
Renew Europe
Zelení/ESA
The Left
ESN
NI
Iní
Kresiel
S 24,77 % 5
M 17,53 % 4
MP 13,85 % 3
SD 13,17 % 3
V 11,06 % 2
C 7,29 % 2
KD 5,71 % 1
L 4,38 % 1
Iné strany 2,24 % 0
100,00 % 5 5 0 3 3 3 2 0 0 0 21

Vnútroštátne strany

 • S - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • MP - Miljöpartiet de gröna
 • SD - Sverigedemokraterna
 • V - Vänsterpartiet
 • C - Centerpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • L - Liberalerna
 • Iné strany - Iné strany

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Patriots for Europe - Patriots for Europe
 • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
 • Renew Europe - Skupina Renew Europe
 • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL
 • ESN - Europe of Sovereign Nations
 • NI - Nezaradení poslanci
 • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente podľa politických skupín a vnútroštátnych strán
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 5
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 5
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
S Socialdemokraterna 5
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SD Sverigedemokraterna 3
Renew Europe - Skupina Renew Europe 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 3
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
MP Miljöpartiet de gröna 3
The Left - Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL 2
Vnútroštátne strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
V Vänsterpartiet 2

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament

17.06.2024 - 14:09
Všetky časy sú v UTC+2

Volebná účasť podľa rokov Švédsko - Konečné výsledky

Graf

Volebná účasť na vnútroštátnej a európskej úrovni podľa rokov v percentuálnych bodoch
Rok SE- Švédsko - Európska únia
1995 41,63 %
1999 38,84 % 49,51 %
2004 37,85 % 45,47 %
2009 45,53 % 42,97 %
2014 51,07 % 42,61 %
2019 55,27 % 50,66 %
2024 53,39 % 51,05 %

Zdroj: Poskytol Verian pre Európsky parlament