Platser per politisk grupp - 2004-2009 Sverige - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 5
PSE 5
ALDE 3
Verts/ALE 1
GUE/NGL 2
IND/DEM 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Sverige - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI
Platser
SAP 5
M 4
Junilistan 3
FP 2
V 2
C 1
KD 1
MP 1
Övriga partier 0
5 5 3 1 2 3 0 0 19

Nationella partier

 • SAP - Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • Junilistan - Junilistan
 • FP - Folkepartiet Liberalerna
 • V - Vänsterpartiet
 • C - Centerpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • MP - Miljöpartiet de Gröna
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SAP Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 5
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FP Folkepartiet Liberalerna 2
C Centerpartiet 1
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Junilistan Junilistan 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V Vänsterpartiet 2
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MP Miljöpartiet de Gröna 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Sverige - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Sverige Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 41 % 59 % 30 % 70 %
2004 47 % 53 % 31 % 69 %
2009 56 % 44 % 35 % 65 %
2014 55 % 45 % 37 % 63 %
2019 55 % 45 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Sverige - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År SE- Sverige EU - Europeiska unionen
1995 41,63 %
1999 38,84 % 49,51 %
2004 37,85 % 45,47 %
2009 45,53 % 42,97 %
2014 51,07 % 42,61 %
2019 55,27 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet