Resultat per nationellt parti - 2019-2024 Sverige - Officiella resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • S - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • SD - Sverigedemokraterna
 • MP - Miljöpartiet de Gröna
 • C - Centerpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • V - Vänsterpartiet
 • L - Liberalerna
 • FI - Feministiskt Initiativ
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
S - Socialdemokraterna 23,48 %
M - Moderaterna 16,83 %
SD - Sverigedemokraterna 15,34 %
MP - Miljöpartiet de Gröna 11,52 %
C - Centerpartiet 10,78 %
KD - Kristdemokraterna 8,62 %
V - Vänsterpartiet 6,80 %
L - Liberalerna 4,13 %
FI - Feministiskt Initiativ 0,77 %
Övriga partier - Övriga partier 1,73 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2019-2024 Sverige - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 6
S&D 5
ECR 3
Renew Europe 3
GUE/NGL 1
Gröna/EFA 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Sverige - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
GUE/NGL
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
S 23,48 % 5
M 16,83 % 4
SD 15,34 % 3
MP 11,52 % 2
C 10,78 % 2
KD 8,62 % 2
V 6,80 % 1
L 4,13 % 1
FI 0,77 % 0
Övriga partier 1,73 % 0
100,00 % 6 5 3 3 1 2 0 0 20

Nationella partier

 • S - Socialdemokraterna
 • M - Moderaterna
 • SD - Sverigedemokraterna
 • MP - Miljöpartiet de Gröna
 • C - Centerpartiet
 • KD - Kristdemokraterna
 • V - Vänsterpartiet
 • L - Liberalerna
 • FI - Feministiskt Initiativ
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ID - Identity and Democracy
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
S Socialdemokraterna 5
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SD Sverigedemokraterna 3
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MP Miljöpartiet de Gröna 2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V Vänsterpartiet 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Sverige - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Sverige Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 41 % 59 % 30 % 70 %
2004 47 % 53 % 31 % 69 %
2009 56 % 44 % 35 % 65 %
2014 55 % 45 % 37 % 63 %
2019 55 % 45 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Sverige - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År SE- Sverige EU - Europeiska unionen
1995 41,63 %
1999 38,84 % 49,51 %
2004 37,85 % 45,47 %
2009 45,53 % 42,97 %
2014 51,07 % 42,61 %
2019 55,27 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet