Platser per politisk grupp - 2014-2019 Polen - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 5
EPP 22
ECR 19
EFDD 1
ENF 2
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Polen - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
ENF
NI
Platser
PO 18
PiS 14
Ind 4
PSL 4
SLD 3
Ind (former PiS) 2
KNP 2
Wolność 2
PR 1
UP 1
22 5 19 0 0 0 1 2 2 51

Nationella partier

 • PO - Platforma Obywatelska
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • Ind - Independent
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • Ind (former PiS) - Independent
 • KNP - Kongres Nowej Prawicy
 • Wolność - Wolność
 • PR - Prawica Rzeczypospolitej
 • UP - Unia Pracy

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 22
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
PO Platforma Obywatelska 18
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 19
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PiS Prawo i Sprawiedliwość 14
PR Prawica Rzeczypospolitej 1
Ind Independent 3
Ind (former PiS) Independent 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 3
UP Unia Pracy 1
Ind Independent 1
ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KNP Kongres Nowej Prawicy 2
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Wolność Wolność 1
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind (former PiS) Independent 1
Wolność Wolność 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet