Platser per politisk grupp - 1999-2004 Polen - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 27
EFP-ED 13
UEN 4
NI 10

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 1999-2004 Polen - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EFP-ED
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
NI
Platser
SLD 22
PO 5
PSL 5
PiS 4
SO 4
LPR 3
SDPL 3
UP 2
Blok Senat 1
PBL 1
PLD 1
RKN 1
RS AWS 1
SKL 1
13 27 0 0 0 4 0 10 54

Nationella partier

 • SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • PO - Platforma Obywatelska
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • SO - Samoobrona
 • LPR - Liga Polskich Rodzin
 • SDPL - Socjaldemokracja Polska
 • UP - Unia Pracy
 • Blok Senat - Blok Senat
 • PBL - Polski Blok Ludowy
 • PLD - Partia Ludowo-Demokratyczna
 • RKN - Ruch Katolicko-Narodowy
 • RS AWS - Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność
 • SKL - Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 27
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 22
UP Unia Pracy 2
SDPL Socjaldemokracja Polska 3
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PO Platforma Obywatelska 5
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 5
Blok Senat Blok Senat 1
SKL Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe 1
RS AWS Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność 1
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PiS Prawo i Sprawiedliwość 4
NI - Grupplösa 10
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SO Samoobrona 4
LPR Liga Polskich Rodzin 3
PLD Partia Ludowo-Demokratyczna 1
PBL Polski Blok Ludowy 1
RKN Ruch Katolicko-Narodowy 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet