Platser per politisk grupp - 2004-2009 Polen - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 9
ALDE 6
EPP-ED 15
IND/DEM 3
UEN 20
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Polen - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Platser
PO 13
Ind 8
PiS 8
NP 5
PD 4
Piast 4
SLD 4
LPR 2
SO 2
SdPL 2
PSL 1
UP 1
15 9 6 20 0 0 3 1 54

Nationella partier

 • PO - Platforma Obywatelska
 • Ind - Independent
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • NP - Naprzód Polsko
 • PD - Partia Demokratyczna
 • Piast - Piast
 • SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • LPR - Liga Polskich Rodzin
 • SO - Samoobrona
 • SdPL - Socjaldemokracja Polska
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • UP - Unia Pracy

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 20
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 8
NP Naprzód Polsko 5
Piast Piast 4
SO Samoobrona 2
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 15
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PO Platforma Obywatelska 13
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 1
Ind Independent 1
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 9
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind Independent 2
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 2
UP Unia Pracy 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind Independent 2
PD Partia Demokratyczna 4
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind Independent 2
LPR Liga Polskich Rodzin 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LPR Liga Polskich Rodzin 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet