Resultat per nationellt parti - 2014-2019 Polen - Slutliga resultat

Procentandel av rösterna

Diagram

Nationella partier


 • PO - Platforma Obywatelska
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • Coal. SLD + UP - Coalition Sojusz Lewicy Demokratycznej + Unia Pracy
 • KNP - Kongres Nowej Prawicy
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Övriga partier - Övriga partier
Procentandel av rösterna på nationella partier
Nationella partier Procentandel av rösterna % av rösterna
PO - Platforma Obywatelska 32,13 %
PiS - Prawo i Sprawiedliwość 31,78 %
Coal. SLD + UP - Coalition Sojusz Lewicy Demokratycznej + Unia Pracy 9,44 %
KNP - Kongres Nowej Prawicy 7,15 %
PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe 6,80 %
Övriga partier - Övriga partier 12,70 %

Källa: Europaparlamentet

Platser per politisk grupp - 2014-2019 Polen - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 23
S&D 5
ECR 19
NI 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2014-2019 Polen - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier Röster
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
NI
Platser
PO 32,13 % 19
PiS 31,78 % 19
Coal. SLD + UP 9,44 % 5
KNP 7,15 % 4
PSL 6,80 % 4
Övriga partier 12,70 % 0
100,00 % 23 5 19 0 0 0 0 4 51

Nationella partier

 • PO - Platforma Obywatelska
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • Coal. SLD + UP - Coalition Sojusz Lewicy Demokratycznej + Unia Pracy
 • KNP - Kongres Nowej Prawicy
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 23
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
PO Platforma Obywatelska 19
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 19
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PiS Prawo i Sprawiedliwość 19
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Coal. SLD + UP Coalition Sojusz Lewicy Demokratycznej + Unia Pracy 5
NI - Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KNP Kongres Nowej Prawicy 4

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Polen - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Polen Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 15 % 85 % 31 % 69 %
2009 22 % 78 % 35 % 65 %
2014 24 % 76 % 37 % 63 %
2019 35 % 65 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Polen - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År PL- Polen EU - Europeiska unionen
2004 20,87 % 45,47 %
2009 24,53 % 42,97 %
2014 23,83 % 42,61 %
2019 45,68 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet