Zetels per politieke fractie - 2014-2019 Polen - Uittredend Parlement

Staafdiagram

Totaal zetels

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie
 • ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP 22
S&D 5
ECR 19
EFDD 1
ENV 2
NI 2

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie
 • ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement

Uitsplitsing in nationale partijen en politieke fracties - 2014-2019 Polen - Uittredend Parlement

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Nationale partijen
EVP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Groenen/EVA
EFDD
ENV
NI
Zetels
PO 18
PiS 14
Ind 4
PSL 4
SLD 3
Ind (former PiS) 2
KNP 2
Wolność 2
PR 1
UP 1
22 5 19 0 0 0 1 2 2 51

Nationale partijen

 • PO - Platforma Obywatelska
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • Ind - Independent
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • Ind (former PiS) - Independent
 • KNP - Kongres Nowej Prawicy
 • Wolność - Wolność
 • PR - Prawica Rzeczypospolitej
 • UP - Unia Pracy

Politieke fracties in het Europees Parlement

 • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie
 • ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid
 • NI - Niet-fractiegebonden leden

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 22
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
PO Platforma Obywatelska 18
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 19
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PiS Prawo i Sprawiedliwość 14
PR Prawica Rzeczypospolitej 1
Ind Independent 3
Ind (former PiS) Independent 1
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 5
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 3
UP Unia Pracy 1
Ind Independent 1
ENV - Fractie Europa van Naties en Vrijheid 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
KNP Kongres Nowej Prawicy 2
EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Wolność Wolność 1
NI - Niet-fractiegebonden leden 2
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Ind (former PiS) Independent 1
Wolność Wolność 1

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Europees Parlement