Platser per politisk grupp - 2009-2014 Polen - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 7
EPP 28
ECR 12
EFD 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2009-2014 Polen - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Platser
PO 25
PiS 7
SLD 5
PSL 4
SP 4
PRJG 3
Ind. 2
UP 1
28 7 0 0 12 0 4 0 51

Nationella partier

 • PO - Platforma Obywatelska
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • SP - Solidarna Polska
 • PRJG - Polska Razem Jarosława Gowina
 • Ind. - Independent
 • UP - Unia Pracy

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 28
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PO Platforma Obywatelska 24
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 12
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 7
PRJG Polska Razem Jarosława Gowina 4
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 5
UP Unia Pracy 1
Ind. Independent 1
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SP Solidarna Polska 4

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet