Mandaty według grup politycznych - 2004-2009 Polska - Ustępujący Parlament

Wykres słupkowy

Łącznie Mandaty

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
EPL-ED 15
PSE 9
ALDE 6
UEN 20
IND/DEM 3
NI 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski

Podział partii krajowych i grup politycznych - 2004-2009 Polska - Ustępujący Parlament

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Partie krajowe
EPL-ED
PSE
ALDE
UEN
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
NI
Mandaty
PO 13
Ind 8
PiS 8
NP 5
PD 4
Piast 4
SLD 4
LPR 2
SO 2
SdPL 2
PSL 1
UP 1
15 9 6 20 0 0 3 1 54

Partie krajowe

 • PO - Platforma Obywatelska
 • Ind - Independent
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • NP - Naprzód Polsko
 • PD - Partia Demokratyczna
 • Piast - Piast
 • SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • LPR - Liga Polskich Rodzin
 • SO - Samoobrona
 • SdPL - Socjaldemokracja Polska
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • UP - Unia Pracy

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

 • EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
 • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja
 • NI - Niezrzeszeni

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 20
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 8
NP Naprzód Polsko 5
Piast Piast 4
SO Samoobrona 2
EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 15
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PO Platforma Obywatelska 13
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 1
Ind Independent 1
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 2
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 2
UP Unia Pracy 1
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 2
PD Partia Demokratyczna 4
IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind Independent 2
LPR Liga Polskich Rodzin 1
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
LPR Liga Polskich Rodzin 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski