Platser per politisk grupp - 2004-2009 Polen - Konstituerande sammanträde

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED 19
PSE 8
ALDE 4
IND/DEM 10
UEN 7
NI 6

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2004-2009 Polen - Konstituerande sammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP-ED
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI
Platser
PO 15
LPR 10
PiS 7
SO 6
PSL 4
SLD 4
UW 4
SdPL 3
UP 1
Övriga partier 0
19 8 4 0 0 10 7 6 54

Nationella partier

 • PO - Platforma Obywatelska
 • LPR - Liga Polskich Rodzin
 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość
 • SO - Samoobrona
 • PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • UW - Unia Wolnosci
 • SdPL - Socjaldemokracja Polska
 • UP - Unia Pracy
 • Övriga partier - Övriga partier

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
 • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
 • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
 • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 19
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PO Platforma Obywatelska 15
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 10
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LPR Liga Polskich Rodzin 10
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 3
UP Unia Pracy 1
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PiS Prawo i Sprawiedliwość 7
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
UW Unia Wolnosci 4
NI - Grupplösa 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SO Samoobrona 6

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Ledamöternas könsfördelning per år Polen - Konstituerande sammanträde

Diagram

Ledamöternas könsfördelning på nationell och europeisk nivå per år
Polen Europeiska unionen EU
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 15 % 85 % 31 % 69 %
2009 22 % 78 % 35 % 65 %
2014 24 % 76 % 37 % 63 %
2019 35 % 65 % 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet

Valdeltagande per år Polen - Slutliga resultat

Diagram

Valdeltagande på nationell och europeisk nivå per år, i procentenheter
År PL- Polen EU - Europeiska unionen
2004 20,87 % 45,47 %
2009 24,53 % 42,97 %
2014 23,83 % 42,61 %
2019 45,68 % 50,66 %

Källa: Europaparlamentet