Места по политически групи и държави - 2019-2024 r.
Парламент в края на мандата

Държава Брой места
Австрия
Австрия:

7

Австрия:

5

Австрия:

1

Австрия:

3

Австрия:

3

19
Белгия
Белгия:

4

Белгия:

2

Белгия:

3

Белгия:

4

Белгия:

1

Белгия:

3

Белгия:

3

Белгия:

1

21
България
България:

7

България:

5

България:

2

България:

3

17
Германия
Германия:

30

Германия:

16

Германия:

1

Германия:

7

Германия:

5

Германия:

25

Германия:

9

Германия:

3

96
Гърция
Гърция:

6

Гърция:

1

Гърция:

1

Гърция:

1

Гърция:

4

Гърция:

1

Гърция:

7

21
Дания
Дания:

1

Дания:

3

Дания:

6

Дания:

1

Дания:

2

Дания:

1

14
Естония
Естония:

1

Естония:

2

Естония:

3

Естония:

1

7
Ирландия
Ирландия:

5

Ирландия:

2

Ирландия:

4

Ирландия:

2

13
Испания
Испания:

13

Испания:

21

Испания:

4

Испания:

9

Испания:

6

Испания:

3

Испания:

3

59
Италия
Италия:

12

Италия:

15

Италия:

10

Италия:

4

Италия:

3

Италия:

23

Италия:

9

76
Кипър
Кипър:

2

Кипър:

2

Кипър:

2

6
Латвия
Латвия:

3

Латвия:

2

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

8
Литва
Литва:

4

Литва:

2

Литва:

1

Литва:

1

Литва:

2

Литва:

1

11
Люксембург
Люксембург:

2

Люксембург:

1

Люксембург:

2

Люксембург:

1

6
Малта
Малта:

2

Малта:

4

6
Нидерландия
Нидерландия:

6

Нидерландия:

6

Нидерландия:

5

Нидерландия:

7

Нидерландия:

1

Нидерландия:

3

Нидерландия:

1

29
Полша
Полша:

16

Полша:

7

Полша:

27

Полша:

1

Полша:

1

52
Португалия
Португалия:

7

Португалия:

9

Португалия:

4

Португалия:

1

21
Румъния
Румъния:

14

Румъния:

9

Румъния:

1

Румъния:

7

Румъния:

1

Румъния:

1

33
Словакия
Словакия:

4

Словакия:

1

Словакия:

1

Словакия:

4

Словакия:

4

14
Словения
Словения:

4

Словения:

2

Словения:

2

8
Унгария
Унгария:

1

Унгария:

5

Унгария:

2

Унгария:

13

21
Финландия
Финландия:

3

Финландия:

2

Финландия:

2

Финландия:

3

Финландия:

1

Финландия:

3

14
Франция
Франция:

8

Франция:

7

Франция:

1

Франция:

23

Франция:

6

Франция:

12

Франция:

18

Франция:

4

79
Хърватия
Хърватия:

4

Хърватия:

4

Хърватия:

1

Хърватия:

1

Хърватия:

2

12
Чехия
Чехия:

5

Чехия:

1

Чехия:

4

Чехия:

5

Чехия:

1

Чехия:

3

Чехия:

1

Чехия:

1

21
Швеция
Швеция:

6

Швеция:

5

Швеция:

3

Швеция:

3

Швеция:

1

Швеция:

3

21
Европейски съюз
Европейски съюз:

177

Европейски съюз:

139

Европейски съюз:

68

Европейски съюз:

102

Европейски съюз:

37

Европейски съюз:

72

Европейски съюз:

59

Европейски съюз:

51

705
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
ЕНП
S&D
ЕКР
Renew Europe
The Left
Зелените/ECA
ID
НЧ
Общо места
Австрия AT 7 5 1 3 3 19
Белгия BE 4 2 3 4 1 3 3 1 21
България BG 7 5 2 3 17
Германия DE 30 16 1 7 5 25 9 3 96
Гърция EL 6 1 1 1 4 1 7 21
Дания DK 1 3 6 1 2 1 14
Естония EE 1 2 3 1 7
Ирландия IE 5 2 4 2 13
Испания ES 13 21 4 9 6 3 3 59
Италия IT 12 15 10 4 3 23 9 76
Кипър CY 2 2 2 6
Латвия LV 3 2 1 1 1 8
Литва LT 4 2 1 1 2 1 11
Люксембург LU 2 1 2 1 6
Малта MT 2 4 6
Нидерландия NL 6 6 5 7 1 3 1 29
Полша PL 16 7 27 1 1 52
Португалия PT 7 9 4 1 21
Румъния RO 14 9 1 7 1 1 33
Словакия SK 4 1 1 4 4 14
Словения SI 4 2 2 8
Унгария HU 1 5 2 13 21
Финландия FI 3 2 2 3 1 3 14
Франция FR 8 7 1 23 6 12 18 4 79
Хърватия HR 4 4 1 1 2 12
Чехия CZ 5 1 4 5 1 3 1 1 21
Швеция SE 6 5 3 3 1 3 21
Европейски съюз ЕС 177 139 68 102 37 72 59 51 705

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 2019-2024 r.
Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент