Резултати по национални партии - 2019-2024 r. Обединено кралство - Официални резултати

Процент от гласовете

Диаграма

Национални партии


 • Brexit Party - Brexit Party
 • Lib dems - Liberal Democrats
 • Lab. - Labour Party
 • GP - Green Party
 • Cons. - Conservative and Unionist Party
 • SNP - Scottish National Party
 • Change UK - Change UK
 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • SF - Sinn Féin
 • APNI - Alliance Party
 • SDLP - Social Democratic & Labour Party
 • TUV - Traditional Unionist Voice
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Други партии GB - Други партии от Великобритания
 • Други партии NI - Други партии от Северна Ирландия
Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете % от гласовете
Brexit Party - Brexit Party 30,79%
Lib dems - Liberal Democrats 19,78%
Lab. - Labour Party 13,74%
GP - Green Party 11,78%
Cons. - Conservative and Unionist Party 8,86%
SNP - Scottish National Party 3,51%
Change UK - Change UK 3,31%
UKIP - United Kingdom Independence Party 3,22%
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,97%
DUP - Democratic Unionist Party 0,60%
SF - Sinn Féin 0,59%
APNI - Alliance Party 0,51%
SDLP - Social Democratic & Labour Party 0,37%
TUV - Traditional Unionist Voice 0,30%
UUP - Ulster Unionist Party 0,25%
Други партии GB - Други партии от Великобритания 1,48%
Други партии NI - Други партии от Северна Ирландия 0,10%

Източник: Европейски парламент

Места по политически групи - 2019-2024 r. Обединено кралство - Учредително заседание

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ID - Identity and Democracy
 • НЧ - Независими членове

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕОЛ/СЗЛ 1
S&D 10
Зелените/ECA 11
Renew Europe 17
ЕКР 4
НЧ 30

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ID - Identity and Democracy
 • НЧ - Независими членове

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент

Разбивка по национални партии и политически групи - 2019-2024 r. Обединено кралство - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии Гласове
ЕНП
S&D
ЕКР
Renew Europe
ЕОЛ/СЗЛ
Зелените/ECA
ID
НЧ
Места
Brexit Party 30,79% 29
Lib dems 19,78% 16
Lab. 13,74% 10
GP 11,78% 7
Cons. 8,86% 4
SNP 3,51% 3
PL-PW 0,97% 1
DUP 0,60% 1
SF 0,59% 1
APNI 0,51% 1
Change UK 3,31% 0
UKIP 3,22% 0
SDLP 0,37% 0
TUV 0,30% 0
UUP 0,25% 0
Други партии GB 1,48% 0
Други партии NI 0,10% 0
100,00% 0 10 4 17 1 11 0 30 73

Национални партии

 • Brexit Party - Brexit Party
 • Lib dems - Liberal Democrats
 • Lab. - Labour Party
 • GP - Green Party
 • Cons. - Conservative and Unionist Party
 • SNP - Scottish National Party
 • PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales
 • DUP - Democratic Unionist Party
 • SF - Sinn Féin
 • APNI - Alliance Party
 • Change UK - Change UK
 • UKIP - United Kingdom Independence Party
 • SDLP - Social Democratic & Labour Party
 • TUV - Traditional Unionist Voice
 • UUP - Ulster Unionist Party
 • Други партии GB - Други партии от Великобритания
 • Други партии NI - Други партии от Северна Ирландия

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • Renew Europe - Renew Europe group
 • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ID - Identity and Democracy
 • НЧ - Независими членове

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
Renew Europe - Renew Europe group 17
Национални партии, които са членове на тази политическа група
APNI Alliance Party 1
Lib dems Liberal Democrats 16
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SNP Scottish National Party 3
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
GP Green Party 7
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lab. Labour Party 10
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative and Unionist Party 4
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SF Sinn Féin 1
НЧ - Независими членове 30
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DUP Democratic Unionist Party 1
Brexit Party Brexit Party 29

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Обединено кралство - Учредително заседание

Диаграма

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Обединено кралство Европейски съюз ЕС
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 14% 86% 16% 84%
1984 15% 85% 18% 82%
1989 15% 85% 19% 81%
1994 18% 82% 26% 74%
1999 24% 76% 30% 70%
2004 26% 74% 31% 69%
2009 33% 67% 35% 65%
2014 41% 59% 37% 63%
2019 47% 53% 41% 59%

Източник: Европейски парламент

Избирателна активност по години Обединено кралство - Окончателни резултати

Диаграма

Национална и европейска избирателна активност по години, в процентни пунктове
Година UK- Обединено кралство ЕС - Европейски съюз
1979 32,35% 61,99%
1984 32,57% 58,98%
1989 36,37% 58,41%
1994 36,43% 56,67%
1999 24,00% 49,51%
2004 38,52% 45,47%
2009 34,70% 42,97%
2014 35,60% 42,61%
2019 37,18% 50,66%

Източник: Европейски парламент